Parolez Ido

Sociala reto

Lektante ed analizante priekonomial artikli sur la maxim populara ret-situi, me deskovris la solvuro pro la problemi financal di mea lando. Komprenende, ico ne esas aperte lektebla, pro ke lo esus la skandalo.

Multa personi babilas pri desvalorigeso di valuti nacionala en la landi ube ekonomiala kreskado esas negativa dum kelka yaro-quarteri. Kustumale, desvalorigeso povas helpar tin qui exportas sua produkti ad altra landi. Ma en Estonia, omna exportanti dependesas di materii e produkti importita de altra landi, do desvalorigeso olin tote ne helpas. Pluse, la granda parto di Estoniani recevis domo-presti en EURi e rapida desvalorigeso di krono (= valuto nacionala estoniana) ocidas lia familio-budjeti.

Samtempe, tro alta interchanjo-nivelo di krono kontre euro forsas la landana centro-banko spensar lua rezervi, e kande la rezervi esas finota, desvalorigeso di krono eventos. Por evitar ico, la uniko solvuro esas chanjar la landala pekunio ad euro. Ma ico esas posibla nur se la landala ekonomio apteskas la "kriterii Maastrichtala". Ico esus mem posible se la rezervi ne finus balde. Por evitar ico, la lando necesas pregas kreditar lu til interchanjo ad euro kom la valuto eventos.

Lektante www.postimees.ee, me trovis 2 novaji qui aparis samtempe. Un dicas ke "guvererio pregas 8,6 milliardo krono di kredito", altra dicas "guvernio demandas rikonsiderar euro-zono por adjuntar Estonia a l'uniono sampekuniala komencante 1 julio 2010". Ica dato esas preske exakte la dato til quala la lando devas uzar kredito sen desvalorigeso di krono.

(Me skribis sama pensi pri ica temo a mea rusa-linguala blogo che Livejournal.com. Se vi lektas la rusa, voluntez lektar hike: http://barcodex.livejournal.com/99857.html)

Do - koincideso o la projeto sekreta? Quale vu pensas?

Views: 138

Reply to This

Replies to This Discussion

Ka tu povas explikar pri la kriterii Maastrichtala quin tua lando mustos obediar por enirar la Eurozono?
Maastrichtala kriterii esas granda dokumento, ma kurte, du maxim importanta de li regulas la landala debo e nivelo di inflaciono. Se la debo esas mikra (ol vere es), e nivelo di inflaciono esas suficante mikra komparante kun maxim bona landi di eurozono, do altra kriterii ne esas tre importanta e grava.
Nu, chanjus Estonia sua pekunio ad euro. De ube do plusa euri aparos en la lando? Nune la guvernerio povas imprimar plusa kroni. Nu esos desvalorigeso. Ma ula pekunio la popolo havos. Kande esos euro, la popolo havos nula pekunio.
Saluti! Me savas preske nulo pri ekonomiala aferi, ma me prizus komentar ulo.Forsan la euro esos bone por la granda ekonomio ma por la domala ekonomio uff! Kande mea lando (HIspania) adoptis la euro la kusto-vivo cherigesis multe!
Kompreneble, euri esas imprimita ed imprimota da centro-banko di eurozono. Quale ca processo exakte eventabas, to regulesas da inter-landana konkordi - ma co senprobleme funcionas nun pro ti landi qui ja havas la euro. Til centro-banko di eurozono konsentas suportar la sistemo monetarala di sua membri, nula chanjos pro la populo. Suporto da centro-banko eurozonala fakte signifikas celata suporto de plu povra landi da plu richi. Es la rezono pro quo granda landi kom Germania e Francia ne esas tre kontenta pri plugrandigeso di eurozono. Pro to tala novajo kom me skribis nultempe aparos kom un artiklo, ma on devas asemblar lo de kelka quaze nekonektita novaji.

Quale me ja dicis, plu granda problemo esas neposibleso pagar la euro-krediti en desvalorogita valuto. Populo havas min pekunio pos la desvalorigeso.
La trista vereso esas la fakto ke kusto di vivo cherigesis en omna lando, ne nur en ti qui adoptis la euro. Me vidis la statistiko di cherigeso faktala, ed onu esas surprizante sama en eurolandi ed extere de eurozono. Omnafoye me vizitabas Suedia (qua ne adjuntesis kun eurozono), me vidas ke preco de transporto publika esas plu chera, mem se me rivenas nur kelka monate plu tarde. Precii en Estonia kreskas plu rapide kam en Germania - mea Germana amiki qui exmigresis de Estonia a Germania anke plendis ke adopto di euro plugrandis la kusti, ma nun li nur astonesas quale ni povas vivar en cirkonstanci di konstanta plugrandigeso di kusti...
Tre ofte me questionas me ka la kusto dil kunvivar pacoze e partiganta la sama valori (demokratio, libereso, ekonomio) es tre chera. Pose me developos plu bone ca ideo. Me savas quo opinionar cainstante.

Se vivar sub la sama ekonomiala sistemo efektigas co? Quon eventus se ni vivus partiganta la sama linguo o valor-sistemo?

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border