Parolez Ido

Sociala reto

Bon jorno a omni


Me tradukis anciena verketo da me en Ido linguo. Se me ne eroros vu povas vidar ol en arkivi.


Amikale

Lenadi

Views: 65

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

Me sincere dankas vu pro la donacajo amiko. Ni esas sempre okupata pri tante multa aferi samatempe en la moderna vivo ke ni havas nur poka tempo laborar pri favorata kozi o lektar omna idala verki, mem kompozar mesaji per nia kara linguo. Tamen, me plezuroze lektos vua verko balde. Danko!
Kar amiko,

me anke dankas pro tua verketo, nam nia linguo anke bezonas nova literaturo, sive tradukita, sive originala. Ka ol esas komprebla surpapere?

Me nur vidis la verketo, ma quale Kiran, me ankore ne lektis ol, ma me volas lektar ye la venonta dii e, pose, me sendis nova mesajo.

Amikale, Antonio.
Kar Antonio,
tu demandas "Ka ol esas komprebla surpapere?". Ne, on ne trovas en librerio hodie la Franca edituro ye 1985, ma irgu povas tre facile imprimar por su la versiono en Ido per komputorala imprimilo.
Til balde
Lenadi
Me dankas pro la tradukuro. Me lektis ol kun plezuro. La rakonto esas vere stranja ma amuza.

Me semblas ke tu uzas la prepoziciono "ek" kelkoye quale en Esperanto. Me pensas ke to ne esas posibla en omna kazo en Ido. Ma me komprenis ltua linguo tre bone.

Ido urjente bezonas moderna ed interesanta texti. Danko pro tua laboro!
Kara Thomas,

Danke de lektir mea verketo.
Pri "ek", to esus stranja ke me uzus ta vorto quale esperantajo, nam me ne ja lernis ta linguo! La semano lasta, me volis lernar ol por komprenar mesaji en la forumo Bablo. Ve! pos kelka linei de ajn e de ojn, quin me ne povas pronuncar, me rapide klozis la libro.

Me rilektis mea tradukuro, e certe me uzis tro ofte ta propoziciono "ek".
Tamen me kredas ne erorante.
Nam on povas
-[1] ek-irar de loko, de interne a extere,
-[2] per extenso naturala "ek" uzesas anke por indikar la materio di ula kozo ( ek qua on imaginas ke ol esas extraktita),
- [3] pluse, "ek" darfas uzesar metafore por indikar objekto o mem ento apartenanta a ensemblo (e quin on supozas extraktita ek lu).

Me serchis en mea texto e trovis :
- ekpulsis krii de lua pulmoni... [1]
- du ek li, tamen ... [3]
- plus kam un ek nia samtempani [3]
- facis ek ilu sua repasto [2]
- ekflugas [1]

Ma tu es justa, me uzis tro de "ek" e me balde chanjos un o du ek li!

Amikale
Lenadi

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton aden Ido Jan 7. 0 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

Esperantisto rituale brulas Idisto(-figuro)

Komencita da William en Ido. Maxim recenta respondo da Rachel "Wil Sha" Morris Apr 6, 2017. 2 Replies

Idolinguo bezonas Duolingo por difuzar ol

Komencita da Johnathan en Ido. Maxim recenta respondo da Johnathan May 29, 2016. 9 Replies

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border