Parolez Ido

Sociala reto

Dek tezi pri la Ido-movado e quale difuzar nia linguo

Dum la Ido-renkontro en Echternach me facos diskurso pri la temo "Quale difuzar Ido? Strategii por la Ido-movado". Ca diskurso intencas komencigar diskuto inter la Idisti pri la nuna stando di la movado e quale ni povas plubonigar ol. Me ne havas perfekta strategio por solvar omna problemi ma me volas instigar diskuto pri la futura voyo di nia movado. En Echternach me explikos plu detaloze la sequanta dek tezi. Ma me pensas ke esas forsan utila komencar la diskurso inter ni ja nun. Me joyas pri via komenti en la reto e dum la renkontro.


10 TEZI PRI LA IDO-MOVADO POR DIFUZAR NIA LINGUO

 

1. Hodie la homi lernas lingui a) pro profesionala kauzi, b) pro turismala motivi, c) pro afeciono a certa lando/kulturo, d) personala kauzi, e) pro kuriozeso.

2. Omna strategio por difuzar Ido mustas konsiderar ca motivi por lerneskar linguo, ni mustas kolektar bona argumenti pro quo esas atraktiva ed utila por la homi lernar Ido: kolektar idei, krear reklamo-materialaji e moderna lerno-materialaji.

3. La hodiala Idististaro konsistas de quar grupi: a) frustrita Esperantisti, b) lingui-entuziasti c) sociala Idisti (personi qui lernis Ido pro personala relati ad altra Idisti); la Idistaro anke ne esas homogena anke segun politikala ideologio; pro to la Idisti devus divenar plu tolerema inter su, d) linguala fanatiki qui volas diskutar senfine la linguo o mem reformar Ido.

4. Anke pro la diversa motivi por esar aktiva en la movado ofte esas quereli: mem personala disputi en publika interreto-forumi. To same quale agresiva kritiko pri nova Idisti pro linguala erori esas neaceptebla e netolerebla; la Idistaro bezonas nova kulturo di reciproka toleremeso e kunlaboro. Ne esas loko por envidio e personala rivalesi. On devas diskutar pri la voyi e la strategii ma sen insulti.

5. Nia movado existas en du diferanta domeni: La florifanta virtuala Ido-mondo en la interreto e la ofte febla Ido-organizuri en la reala mondo.

6. En la interreto mankas centrala punto e koordinado inter la multega inicii quale en la tota Idistaro, Ido havas plu aktivaji kam Interlingua en la reto, ma la koordinado mankas inter la Idisti. La ULI esas la organizuro por koordinar la aktivaji.

7. La oficala Ido-organizuri esas febla: nur la germana organizuro esas vere aktiva e la ULI existas plu o min nur ankore sur la papero. Ica stando mustas chanjar rapide!

8. Ni bezonas nova ed aktiva DK-ani, qui instigas aktivaji e la fundo di nacionala organizuri en plura landi e koordinas omna aktivaji e havas la volo reprezentar Ido anke che por ni importanta organizuri e la jurnalaro. La DK anke mustas esar prezenta en la ret-forumi e suciar pri nova Idisti. Ni anke bezonas nova redaktistaro di Progreso.

9. La internaciona Ido-renkontri mustas divenar plu atraktive e divenar konferi/kongresi kun laborala programo, en qua la partoprenanti aktive kunlaboras. La aranji mustas reklamar por Ido, anke ad externe. Ni bezonas parti di la programo qua esas interesanta por reprezentanti di la medii e serioza partoprenanti; same quale interesanta turismala programo. La konferi devas esar anke loko por decidar pri importanta kozi di la movado e interkambiar idei por Ido e kompreneble por parolar Ido!

10. Dum la konferi ni anke bezonas Ido kursi por komencanti e konverso-kursi por plu experiencoza Idisti. Me anke propozas fondar labor-grupo por strategio e anke por la historio di Ido. Irga revi pri futura riunionigo kun la Esperantisti esas sensenca. Ni mustas avancigar ipse nia movado e multigar la nombro di la Idisti. To dependas de ni ipse! La Idistaro havas multa kauzi esar fiera pri la linguo Ido e la historio di Ido. Ni bezonas plu sufido!

Nia moto esez: Ido vivas! - Vivez Ido!

Views: 206

Reply to This

Replies to This Discussion

Exkuza-me mea baza Ido,

Ni esas poki; konseque ni havas poka chanci exercar parolala Idu. Me pensas ke un radio-staciono che "interneto" quo transmisas novi de la mondo en Ido povas molta helpar ni.

Ka forsan la "BBC" povas provizar ol?

Danko,

AJ

 

Saluto, Me piensas ke racer video en YouTube esas bona ideo por ke la personi konocas plu ido, ni monstras video di la kongresi, lekturi,kanti, e la plu importante instruktar ido.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border