Parolez Ido

Sociala reto

Che me ni kustumale manjas Indiana dishi koquita da mea spozino e matro, e tre rare ni vizitas restorerii. Generale la disho konsistas ulasorta kerio di hano-karno, dindo-karno o bov-karno kun rizo. Ni anke kustumale manjas chapati o roti (sinistral imajo), qua esas plata pano Indiana, kun kerio od legumi. Kustumale ni havas kerio kun spinato, potato, kap-kaulo, arakido, pizo, o garbanzo. La du sorto di fishi me prizas maxim multe esas salmono ed atuno. Qui esas via favorata manjaji, e dishi de via landi?

Views: 261

Reply to This

Replies to This Discussion

Me tre prizas la manjajo nacional Cheka: porka karno rostita kun pasto-buli semloza e surkruto blanka.

Danko Gabriel!

Rizo-disho Pilaf kun hano-karno

 

Tipala Indiana rizo-dishi nomesas pilaf e biryani. Amba esas simila dishi, e pro ke me savas preske nulo pri koquado, me ne savas la difero inter li.

saluti Kiran ed omna partoprenanti di Parolez Ido. Tre interesanta temo! Ido esas internaciona movado e ni povas interkonocar plubone per nia gastronomio.

Me multe prizas la manjajo di mea lando (Hispania), ol fundamentizesas en la mediterranea dieto,do karno,fisho,legumo e frukti abundas.

Un ek mea favorata manjajo esas la famoza "PAELLA". Ita disho naskis en la hispaniana regiono Valencia. La originala valenciana "Paella" esas koquado di rizo kun hanyuno, kuniklo, "garrafó" (valenciana fabo),fabi,fazeolo ed olivo-oleo.

En Hispania trovesas multa varieso di "Paella"(i) e me preferas "Paella Mixta" qua havas karno e molusko.
E por finar kara samideani me volas parolar pri la hispaniana insulo ube me habitas: Mallorka. Hike anke ni havas bona gastronomio ma nun me nur parolas pri la desero maxim famoza di Mallorka: la "ENSAIMADA". Ita dolcajo esas autentika granda delico!!

Hola Juan!
Me dankas vu pro savigar da ni pri paella e la ensaimada. Me poke konocas la paella, ma me ne savis ke ol naskis en Valencia. Olta semblas tre interesiva disho e me esperas probar la paella balde, pro ke me prizas manjar rizo-dishi. Me questionas vu, kad on preparas ta dishi en la hemo, od on nur trovas li en restorerio. Me dicas lo pro ke segun mea experienco la dishi servita en restorerii ofte ne esas sama kam olti hem-facita. Me povus erorar. Forsan, mea experienco esas limitizita ad Indiana restorerii e la Usana koncepto di "fast food".

Hola Kiran!

La Paella preparesas sive en Restoterio sive en la hemo.Se vu questionas ad irga hispaniano : Qua Paella esas olua preferata, preske omna respondos vu ke la Paella qua preparas mea matro od/e mea spozo.

La Paella esas anke disho tre sociala qua unionas familii e amici. Nun la somero komenceskas e la tipala imajo en la hispaniana plaji esas grupi di personi qui manjas e juas Paella.

 

Yen mea preferata drinkajo dum somero. Ol nomesas lassi. La lassi esas populara e tradicionala yogurt-drinkajo de India. Ol facesas per mixar yogurto kun aquo o lakto e spici Indiana. Por dolca lassi on mixas frukti quale mango-pulpo o frago vice la spici.

Saluti! Mea preferata drinkajo dum la somero esas kolda supo di legumi qua nomesas Gazpacho.Ol esas originala di Andalucia( suda regiono di Hispania) ma on drinkas en la tota lando.Gazpacho havas multe tomato kelka pimento,onyono,alio,oliv-oleo,vinagro,salo,...Ol esas tre saporoza e anke tre sana disho.

Juan,

Vua preferata drinkajo, la Gazpacho supo, certe esas tre sanigiva kam la mea. Me nur poke konocis pri la Gazpacho, ma me ne savis ke on drinkas ol kolda. Me dankas vu pro la edukado.

Saluti!

Mea matro facas disho ke el lernis de britaniana amicino qua livis multa yari en India. Me ne savas quale ol nomesas, mea familio nomesas ol quale "pollo indio" (indiana hanyuno). On preparas la hanyuno kun sauco qua portas onyono,pomo e "kurry". La disho havas la karno e kompreneble la rizo, en la rizo ni pozas yogurto, tomato, "peanuts"(?), e pluse   E omna ni mixas. Ol esas tre saporoza. Mea filieto anke multe prizas ol e multafoye eventas la sequanta konversado:

- Avino Ka ni manjas hodie?

- Disho qua prizas a tu.

- Ah! "pollo indio" Danko avino!

 

Tre interesiva, Juan! E nun me prizentas por vi sud-Indiana disho tre populara olqua nomesas idali. La idali esencale esas rizo-kuki ma on anke facas li per semolo. On kustumale manjas idali kun lentil-supo sambar, e plura chutni-i.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border