Parolez Ido

Sociala reto

Hola amiketi,
Nun me questionas vi omna, quala-sorta portebla dijitala aparato (PDA) vi uzas? Tala PDA esas plu multe konocata kom "smartphones" da angle-paroleri. En la Usa la maxim populara inter la diversa aparati disponebla por komprar esas la iPhone, Android, Nokia o BlackBerry. Segun ula blogo nova inquesto trovas ke un ek kin uzeri di tala PDA esas tote fervoranta pri lia alta-teknologiala ludili. La maxim zeloza inter omna uzeri esas la proprieteri di la iPhone. La inquesto facesis da Crowd Science, un kompanio di inquesto merkatala che la inter-reto.

Me posedas posh telefonilo Nokia, ma ol ne esas PDA. Do, ka vi esas fervoroza pri via PDA? Olim, me propozis nomizar tala PDA-i "mobilo", ma lo ne divenis tre populara.


Views: 135

Reply to This

Replies to This Discussion

Kad portebla telefonilo Android? Forsan tala telefonilo esos "kun Android" mastra programaro (O.S.)"., nam Android es bazale mastra programaro surbazita Linux.  Regretinde me ne povas komprar tala ludileti, ma forsan uldie...

 

En la Hispaniana di Mexikia, forsan anke en Hispania, on uzas la expresuro "telefono inteligente" (inteligenta telefonilo) por tradukar la Anglajo "smartphone". Se ni volas tradukar la vorto "smart" rekte aden Ido, ol signifikas inteligenta, habila, injenioza, espritoza, experta. Me sempre pensabas ke nula adjektivo antea fitas bone a tala aparati, nam oli, por me, ne demontras havar ula minima inteligenteso. Inteligenta esus ke oli savus kande ni mustas vekar por la laboro, qua advokin ni ne volas respondar, ke oli recharjez su ipsa sen ke ni mustos memorar ta ago, ke oli rekomendez a ni pri la maxim bona voyajo a nia laboro dum trafikoza dii, ke li rekomendos a ni pri bona spektaklo en nia urbo, o ke simple oli advokez ni kande se ni oblivius oli en la laboro, en la automobilo od en publika loko. La hemala komputoro certe havas preske la sama funcioni kam la "inteligenta" telefonili, ma nulu dicas ulafoye "inteligenta komputoro". Avancata telefonili, yes, ma ne kredas ke "inteligenta". Mem ta qua uzas un de oli ne povas esar vere inteligenta se lu konsumas multa pekunio pro kustoza advoki.

Me kredas ke tandem aparos vera posh-komputori qui remplasos la "smartphones": la revata/sonjata Omno-En-Una aparato.

Yes, Jose, vu es justa. La PDA esas simila a mikra komputeri pro ke li havas datumo-magazino e dominaco-sistemo (quan vu nomizas mastra programaro). E la Android esas sorto di libera programaro (Angle: open source) da Google Incorporated, e la iPhone esas programaro proprietata da Apple Incorporated. La PDA uzesas kom: telefonilo, kamero, video-kamero, elektronik-ludilo, inter-ret-navigilo, edc. La posibla uzi esas sen-limita. Forsan ni povas nomizar li portebla telekomunik-aparati (PTA).

Me havas *komputoro portebla di diagonalo 12" (per qua me esas jus skribinta co) e telefonilo portebla Nokia 2630. Olim me havis Siemens CX65; en pre-historio teknologial me havis Siemens A50 e mea unesma telefonilo portebla esis Siemens A35. PDA esus lo meza inter ca du aparati; me pensas, ke me ne bezonas ulo tala.

Gabriel,

Me posedas preske simila posh telefonilo Nokia kam vu, e multa-foye deziris komprar la maxim recenta segun-moda portebla dijitala telekomunikala aparati ma ne povis justifikar la chera preci.  Same kam Jose me vartas plu ekonomiala aparati, kun tush-sensanta skreni, diversa selektaji di deskargebla aplikaji ed elektronika ludi, edc. Me vizas la aparonta tabelo-komputero Adam developita da Indiana Notion Ink Design Labs. Ol esas portebla komputero simila kam la iPad, e kustos inter 200 e 300 Usana dolari.

Hola! Me posedas iPhone 4 (e komputoro portebla) ma me amas mea iPhone. Kande me aquiris olu, me ne kredis ke olu divenus objekto quo me bezonas pro ke funktionar. Olu es trista ma vera.

Hola amiki,

Ni havas adminime du iPhone uzeri en la idistaro. Johnny respondis en la forumo idolisto ke il uzas sua iPhone zeloze, e hike Tristan dicis ke il anke amas la iPhone. Ka plusa fervoranti di la iPhone? Od altra sorto di "smartphone"?

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border