Parolez Ido

Sociala reto

Me ne havas televizionilo heme por ne spektar olu e ne disipar tempo. Vice televiziono me spektas DVD se mi volas. Homi existas qua ne povas vivar sen televiziono, dependema homi.

Views: 114

Reply to This

Replies to This Discussion

Kad ofte? Nu, preske singladiale. Principala es quala esas onua preferaji. Nova eventi, aktualaji, kulturalaji... pro quo ne? Certe, se to ne detrimentas plu produktiva agi :)
Me spektas tro ofte. Me ne povas cesar. Ka ulu savas quale cesi ?

valdi
Valdi dijo:
Me spektas tro ofte. Me ne povas cesar. Ka ulu savas quale cesi ?

valdi

Komence - klozez l'okuli :)
Me sempre okupas me en tante multa kozi ke me ne havas multa tempo por spektar televiziono. Nur programi pri cienco, informajo teknologial o politikala, e pri la vetero interesas me.
Me certe prizas vidar televizionilo, ma mea preferata kanali es Discovery channel, NatGeo e The History Channel. E kelkafoye la kanali pri filmi (di aventuri e ciencala fiktivajo) o pri kartuni, ma Japoniana kartuni. Do, mea preferas nutrar mea mento vice plenigar ol per forjetajo "mediatala*". Quankam foyope, me prizas vidar programi per muzikvidei, spektaklaji, e policaji. Omno es utila por me tarde o frue, specale kande on bezonas konocar la temo por uzar la imagino plu reale.

Exemple, quale skribar pri la vivo di rock-muzika grupo se on ne savas lia kustumi, lia vicii, lia pensomaniero, lia propra muziko?

Tre bona temo, Rosto. Me trovos du vorti hike quin ni mustus diskutar pro la omnadia uzo quan ni donas ad oli:

Televiozonilo: Me kredis ke la vorto dil aparato esis televidilo (kad esperantala?).
Mediataji*: Ka la vorto darfas parolar pri la amas-komunikili (the media, los medios, la komunik-moyeni)?
Me anke prizas animé*, precipue da studio Ghibli (ube Totoro esas desegnita:-). Ma me spektas lo per DVD.

Pri "televizionilo". Segun mea vortaro (me uzas ido-anglala) la tekniko idale nomesas "televiziono", ne "televido", quale esperantale. Pro lo me skribis "televizionilo". Tamen me ne vidas granda domajo, se ulu skribus "televidilo". Takaze "televido" esas sinonimo por "televiziono".

Pri "mediataji". Me komprenas tale: Exemple aero esas mediato, e sono esas mediatajo, qua aero mediatesas. O tradukisto esas mediato, e parolo di du diverslinguani esas mediatajo, lo quo la tradukisto mediatesas. Mediataji ne esas amas-komunikili. Forsan "amas-mediati"? E "amas-mediatajo" takaze esas podkasto.

Do, Jose, a me semblas korekta tua frazo "me preferas nutrar mea mento vice plenigar ol per forjetajo mediatala".
Me sendos amba vorti ad Linguolisto por plu profunda analizo da nia savozi. Por me ca kozi es vere grava, nam certe me es "mediatisto*" (amatora ankore) e co es profesionala vortaro obligata. Danko pro la klarigo.
De pos me mariajis me kun mea spozino, qua ne prizas spektar televiziono, e komencis studiar lego, me spektas nefrequente. Kande me ya spektas, me nur spektas futbalo usana. (Jaguari de Jacksonville e Aligatori di Universitato di Florida).
Me ne havas televiziono. Kande me vidas mem parti di la programi televiziona ul-loke, me tre gratitudas ke me ne havas televiziono.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border