Parolez Ido

Sociala reto

La libro "Suplementa Ido-Lexiko" da Gonçalo Neves

La libro "Suplementa Ido-Lexiko" da Gonçalo Neves. Ica libro esas fakte vortaro ni nova Idala vorti (2008 yaro), qua esas interesanta per su ipsa. Ma anke ica libro havas Prefaco, ube Sro Gonçalo Neves expresas tre interesiva, forsan diskutinda, pensi koncerne Ido. Ke Esperanto anke esas fonto-liguo di Ido, ke onu devas uzar en Ido diftongi "ay", "oy", "ey" (exemple en "fayro"), e l'autoro sufice klare pruvas ico. Pri KGD qua esas quaze KGB. Qua ja lektis "Suplementa Ido-Lexiko"?

Views: 163

Reply to This

Replies to This Discussion

Me konkordos parte kun vu. KGD es chanjebla e modifikebla. Ol ne es stonatra fundamento. Ma por introduktar irga chanjo utila, on devas havar interkonsento generala por aprobar chanjo qua esez surbaze gramatikala e logikoza origino, ne la personala prizo di kelki. Mem la quazemerkata uzado darfas modifikar, ma lo devas restar fixigita en aprobita lego por la generala uzo di omna idisti. Tale, Ido riskas disdialekteskar.

Mem G. Neves savis ke on bezonis tala aprobado por introduktar ilua SIL. Dume, mustos aparar la konocita asteriski.

KGD es la spirito di Ido. Ma kurioze es preske la sama spirito di Espo. Qua es la difero? Espo havas sua Fundamento, ed Ido kreis lua KGD. La unesma es ek stono, e la duesma ek metalo. Metalo es plu forta kam stono ma maleebla. Tamen, metalo bezonas experta forjisto qua savas forjar la metalo bonqualesoze segun la bezoni dil kliento.Bebson Y. TAKATA dicis:
Aparte de Gonçalo Neves, me pensabas ke onu bezonas diftongi "ay", "ey", (iy), "oy", "uy" en Ido,
pro ke oni nun devas importacar multa nova vorti moderna e necesa de diversa lingui ad'en Ido. KGD similesas la unesma libro di reguli pri la futbalo. Oni modifikabas la reguli dil futbalo por facar la ludi ye/esar plu amuziva ed ecitanta kam antee tale ke la futbalo kreskabas granda/e
sur/tra la mondo de ludo lokal en Britania. Tamen la spirito dil futbalo jame chanjabas, ka No?
KGD esas la spirito di Ido, ma esas chanjebla por facar Ido ye plu amuziva ed ecitanta e granda.
Me esperas ke inkluzar SIL aden "Pesch" kun "Dyer" e "Carnaghan" por ke krear "La Nova Ido-lingua Dicionario" ye 2010. Me ja kompletis pagino 433 di la riskriburo ek graf-skanita* PDF-Pesch aden OpenOffice dokumento. 195 pagini restas.
Nun 150 pagini restas....

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border