Parolez Ido

Sociala reto

De kelka tempo multa rumori dicabis ke gratuita Ning desaparos... to ja oficalesas.

Quale vi savas, "Parolez Ido" usas gratuita servo da Ning... co signifikas ke se ni ne facas ulo, Parolez Ido tote desaparos! (Kande? nul ankor savas)

Me imaginas la sequanta selekti:

A) Ke Parolez Ido donesos a fonduro, forsan nacionala organizuro quale Ido-Amiki di Berlin, Ido-Mondo o la propra  ULI. Irga qua volos e povos pagar la manteno di ca situo (Quanta kustos? nul ankor savas).

B) Ke ulo (persono od organizuro) kreos tote nedependanta Ido-retaro sive kreonta la kodo* de 0 sive usanta kodi ja facita quale Elgg.

C) Ke Parolez Ido chanjesos ad altra gratuita servi quale SocialGo.com, Spruz.com, cetere.

Voluntez, donez via opinioni od questioni.

Trista saluto.

Views: 97

Reply to This

Replies to This Discussion

Yen http://blog.ning.com/2010/05/introducing-ning-pro-ning-plus-and-nin... . Nia Ning volas duadek dolari ne pro monato, ma pro yaro. To ne es preco mala, ka? Ma, naturale, migro aden altra servo es anke bona solvuro, se to esos facila.
Ka?

Me povus pagar la 20 dolari ipsa, nur desfortunoze mayo es un ek la monati maxim okupata por me, do me ne havas sat tempo por aranjar apertar nova konto, per qua esus posibla sendar pekunio internacione. Ma ca problemo pri tempo esus vinkebla, se necese.
Me interesesas pri komprar ca situo. 20 dolari po yaro ne es tre chera preco. Rodrigo, se tu lektas ca mesajo, dicez a me quale me povus pagar la abono yarala por propietar Parolez Ido? Kompreneble, tu duros kom la administranto.
Anke me voluntas kontributar a la yarala abono di Ning.com.
Kad ulo eventas?
Ka?
Che Ning.com me jus lernas ke omna lia gratuita reti klozos depos julio.
Jose: Danke! Ma me ne povas vandar ca situo, nam esis kreita ek la multa helpi da vi, quale tua tradukuri. Do me deziras donacar (ne vendar) "Parolez Ido!" ad ulu qua povas e darfas pagor.

Kiran: Danke!

Gabriel: Danke! ed... pardonez me desaparo, me ja es hike.

Rezumo:

1. Gratuita Ning klozesos ye fine di julio.

2. La preco por durar esos cirkume 20 Usana Dolari po yaro, ma to ne darfizas havar la linguo-tradukilo (per quan tradukesis ca situo ad Ido). Po 20 USD monate (199.95 yare) "Parolez Ido" duros tal quale esas nun (verigar).

3. Multa membri esos presta helpar la propietanto pro durar kun Parolez Ido.

4. La nuna propietanto (me) nek havas, nek darfos havor (adminime ca yaro) kredito-karto (Visa/Mastercard). Do ne es utila ke ul recervos pekunial donacaji pro pagar a Ning.

5. Pro (3) ed (4) la nuna propietanto donos Parolez Ido ad ula membro qua prizos esor la propietanto. To esos antee julio.

Me apertos nova temo che ca foro por savar qua volus esor la propietanto. Me ja savas ke Jose esas un ek quan deziras, en ta temo me inquestos se la cetera membri konkordas.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border