Parolez Ido

Sociala reto


Me ne savas ka vi savas quante grava es la situeso pri la krimino en mea lando. Ye poka dii ante nun la federala guvernerio arestis dek urbestri e plu kam duadek kunlaboranti di li pro havar ula ligilo al karteli* dil drogo en Mexikia. Hodie la novaji dicas ke la Armeo arestis 25 policisti en altra urbo pro la sama motivo. La Prezidanto komisis 40,000 armeani por kombatar la siniori dil krimino en mea lando.

Kelka voci influanta, precipue opozanti di altra partisi di Mexikia dicas ke la prezidanto faliis pro kombatar la krimino, pro la grava violentezo qua eventeskis pro la agi dil guvernerio. Ye poka dii mem 53 karcerani esis liberigita de karcero da *komando-trupani dil karteli. En mea propra stato ye min kam du yari eventis atako di armizita grupo de kinadek personi kontre la polico di mikra urbo ye poka hori de mea urbo. Ye la sequanta dio, la statala polico mortigis dekeok di ta atakanti.

Quale me ja dicis, kelki opinionas ke la guvernerio falis pri atakar la krimino. Mea penso esis ke pro ke es la unesma e vera e serioza foyo ke la guvernerio volas atakar la chefi dil krimino es ke eventeskas ca eventaji.

En Mexikia ni subisis guvernerio dil sama partiso dum preske sepadek yari. Kelka del maxim legendala e danjeroza karteli* naskis dum ta lasta yari. En la yaro 2000 altra partiso politikala sucesis ganar la elekti, ma la prezidanto vinkinta poke povis o volis facar por kombatar la problemo.

Kande la sequanta prezidanto, la nuna, ganis la elekti (desfacile e dubitoze), il entreprezis kombatar la kriminala organizuri. Kompreneble, il kombatas ne nur la karteli* ma la korupta burokrateso radikigita en omna niveli dil guvernerio, qua kreabas pakto kun la karteli*.

Kelki audacas dicar ke ni esis plubone antee, kande la guvenerio agis "pakti" kun la karteli por ne interatakar e tale ganar mutua profito. "Paco" kondicione ne jenar la povoza kriminanti.

Me ne kredas to. Lo mala es mala irgaloke, irgamaniere. Populo ne meritas havar guvernerio qua facas pakti kun la mali. Nur atakanta ed atakanta kurajoze on povas febleskar la kriminoza organizuri. Ya la krimino ne povas desaparar tote. Lo es homala naturo. Ma on povas diminutar ol til tolerebla e kontrolebla nivelo por la paco e la harmonio dil mondumo.

Views: 121

Reply to This

Replies to This Discussion

Koncerne agri ube narkotiva planti kultivesas, forsan esus utile lernar pri historio dil Ora triangulo (Parenteze, Wiki-artiklo hispan-linguala semble ne existas). La guvernerio di Tailando proklamis, ke li vinkis ta narkotala aferi. Me vidis en televizionala podkasto, ke ta homi qui antee kultivis narkotiva planti, li nun kultivas kafeo en "la Ora triangulo".

Segun to, quon me lektis e audis, narkotala mafio en Tailando ya esas vinkita. Exemple cadie me lektis pri ico che http://www.worlds.ru/asia/thailand/history-korolevstvo_zheltykh_fut... (ruslinguala), per quala metodo la rejo di Tailand vinkis mafio. Dekomence homi kulpizita pri vendo din narkotaji esis exekutata. To ne esis ankore maxim efektiva. Pose anke membri di familio di narkotala vendisti esis mortigata. Oni dicas, ke nun advere narkotala mafio ne existas en Tailando.
Ma Tailando - ico esas nur lokala vinko. Nun plumulto dil mondala opiumo esas produktita en Afganistan. Ante 2001 yaro, lor ankore partiso Taliban guvernis en la lando esis produktata 185 000 kilogrami di opiumo en yaro. Pose, lor forci di NATO intervenis Afganistan, en 2006 yaro esis produktita 6 000 000 kilogrami di opiumo. (segun jurnalo "Izvestiya". - ruslinguala) Ta efekto da prezento di NATO ibe esas enigmato por omni.
Tamen en la Ora triangulo kilogramo di opiumo kostis $10 000, ma en Afganistan kilogramo di opiumo kostas $600.
Un versiono esas, ke la Ora triangulo nun relative preske mortis pro harda konkurenco di Afganistan. Altra versiono esas, ke Tailandala aferi simple translojigis su aden Afganistan.
Koncerne ligo di narkotaji e povreso: en multe plu povra landi dil Ora triangulo, en Laos e Myanmar vendo di narkotaji prosperas.

Mea kurta artiklo en Wikipedia Ora triangulo esis nuligita da Fafnir, e la nova "Orea triangulo" esis kreita da lu.
Lasta novajo Sonorana!
Ye la nordo di Sonora hiere bando di sikarii* (asasineri dil narkotisti) atakis en urbeto e kidnapis kin personi e pafadis kontre policala posteno. Fortunoze la policisto ibe ne vundesis, ma hodie aparis vehilo pick-up (kamioneto) kun 11! personi ocidita, e kelka de li esis la kidnapita hiere. On kredas ke ca krimino relatas konfisko di mi-tuno (500kg) ek marihuano (kanabo) dal statala polico ye poka dii ante nun en la sama regiono.
Semblas ke la 5esma di Junio esos nigra dio por la historio di Hermosillo. Apene ante eventar la incendio qua mortigis 43 infanti, la lokala polico persekutis vehilo qua kidnapabis du personi (du taxiisti qui pose on savis anke vendis drogi) dum mi-horo. La vehilo, sportala pick-up Honda, kolizionis kontre arboro en un del precipua bulvardi di Hermosillo. Quar sikarii* eskapis pe-kuranta ma quik li esis arestita. En la vehilo esis plura automata fusili, pistoli e shrapneli (!). Fortunoze, nula parto (nek policisti nek sikarii) interpafis. Nur la du kidnapiti esis vundita, ma ne mortale, mem kande lia kaptisti jetis li al strado dum la persekutado. La motivo dil kidnapo esis ke la du taxiisti ne pagabis la kusto di drogo qua on donis a li por vendar.
Ya, ico e to esas interdependanta. Ofte ta homi, qui ne havas klara koncienco pro narkotala drogi od alkoholo, esas kauzo din mala acidenti.

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border