Parolez Ido

Hola! De multa tempo me ne partoprenas hike. Me venis pro rakontar kelke pri la salvo dil 33 ministi che la mineyo San Lorenzo. Quo vi opinionas pri to? To esas interesanta pro vi?

Depos du monati ni povos (se nulu malo eventas) salvar 32 Chiliani ed 1 Boliviano de intimayo dil mineyo.

Yen to quo eventas nune-tempo:

"Broadkasto ja finis"

(Hispana->Ido) "Esas bon, en la refujeyo, la 33" L'unesma vivo-simbolo qua la ministi montris.


Noto: Me ne praktikas Ido de multa tempo, korektigez a me se esas necesa :)

Views: 45

Reply to This

Replies to This Discussion

Hola, Rodrigo! Quale tu standas? Quale avancas tua studii univertitatana? En qua grado tu es nun? Hike en Hermosillo omno standas bone? E, kad en tua urbo?

O.K., yen la korektiguro dil mesajo:

Ni standas bon(e) en la refujeyo la 33

La verbo esar relatas existeso (aqui, ahi hay), identeso (soy, somos, son, eres), o poziciono en loko (estoy, estamos, estan en un lugar)

La verbo standar (netransitiva) relatas la kondicioni sanesala, emocala o fizikala quin ento, kozo o situeso subisas o havas.

Exemple, me esas richa, ma me standas malada (soy rico pero estoy enfermo)

Til balde, Rodrigo
Saluto Jose!

Me standas bone, hoyare me chanjis to quon me lernabis. Nun me lernas (Hispane) "Ingeniería en Ejecución en Computación e Informática" qua en Ido esus "Komputerala* Injeniorarto" o simila.
Fortunoze me ne mustis ri-kompletigar to quon me ja lernabis, do me ne perdis mea tempo tote.

Esas desfacila dicar en qua grado me esas, nam singla kurso qualifikesas separate. ho-semestro me havas: "Programación I" (1ma Programigo), "Diseño de sistemas digitales" (Dizigno di Dijitala*/Binara Sistemi), "Física II" (2ma Fiziko), "Contabilidad" (Konteso?), "Inglés" (Angla) ed "Ética e Historia" (Etiko ed Historio). Esas desfacila semestro, ma til nun omna standas bone.

Ka mea urbo? Yes, omna bone o komuna. Recente on salvesis la lasta ministo (to quon traktas ca temo ^^), do dum kelka tempo l'autombili pleis sua korni e ulu movis chiliana flagi.

Ta evento esis importanta por ni.

Til balde!
Standez bone.

Yen la unesma e la lasta personi salvata:


Me joyas pro tua avanco en tua lernado, Rodrigo, e pro la suceso dil operaco di salvado dil ministi. Lo es pruvo ke omno es posibla, ke on povas salvar homo del inferno.

Regretinde ye poka yari ante nun, en mea lando eventis ulo simila, en mineyo Pasta de Conchos, Coahuila, ube 65 ministi perisis dum explozo en mineyo, ma nultempe on savis kad uli salvesis same kam en Chilia, nam la proprietanti dil mineyo e la guvernerio decidis ke esis tro danjeroza entrapezar salvado por ministi. La diferi inter tua samlandani e le mea, es ke en Pasta de Conchos, la mineyo esis pri karbo, e la profundeso esis apene til 150 metri. Nun, multi postulas salvar la korpi dil mortinta ministi, ma la guvernerio e la ankore proprietanti dil mineyo negas su. Multi pensas ke se on entreprezus nova misiono por salvor la kadravri dil ministi esus posibla demonstrar ke tatempe esabus posibla salvir li. Kompreneble to esus pruvo pri neglijeso e homocido, kozo quan la povozi ne volas konfrontar.

Lo esas kustumala afero en lando ube la politikisti es koruptega e senshama mem kande en televiziono ed en jurnalo on demonstras avan omni pri lia koruptaji, kozi qui en altra landi esus facile pruvo por mortopunisar li.

Vivez Chilia e lia kurajoza ministi e civitani, qui nultempe renuncis salvar lia 33 samlandani!

Reply to Discussion

RSS

Forum

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Started by Marcus Trawick in Generala diskuti. Last reply by João X. M. Santos Aug 25, 2016. 1 Reply

Esperantisto rituale brulas Idisto(-figuro)

Started by William in Ido. Last reply by Brian E. Drake Jun 6, 2016. 1 Reply

Idolinguo bezonas Duolingo por difuzar ol

Started by Johnathan in Ido. Last reply by Johnathan May 29, 2016. 9 Replies

Anki flashcards for Ido

Started by Brian E. Drake in Ido. Last reply by Kiran Feb 28, 2016. 1 Reply

Rinovigita Dyer Dicionarii

Started by Brian E. Drake in Ido. Last reply by Brian E. Drake Feb 22, 2016. 2 Replies

© 2017   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border