Parolez Ido

Sociala reto

Mayo 2011 Blog Posts (11)

La Agulo di Kleopatra

Da David G Weston, che la forumo IdolistoKara forumaniEn antea tempo esis Ido-revuo nomizita Komuniki, produktata en Suedia da Axel Rylander. Ilu esis aktiva pri Ido dum multa yari, e produktis Sueda-Ido dicionario; il mortis plura yari ante nun. Me recevis Komuniki de 1978 til la lasta numero en 1988. Me kelkafoye sendis artikli ad Axel Rylander por la revuo, e "Voyajo Ne-ordinara" inkluzesis en Komuniki en Decembro…

Plusa

Added by Kiran on Mayo 31, 2011 at 10:13pm — No Comments

Ido-vorto cadie - jungar

Segun Pesch:

jungar: {tr} Ligar (tir-bestii) a veturo, a plugilo; inter-ligar vagoni sur relvoyo. – LSegun Dyer:

jung-ar: (tr.) to put to, «inspan» (as horses to a carriage), to yoke up (oxen); -o: yoking, putting in; (cf. yugo); -it-aro, -ajo: (animal, object yoked) team, yoke, pair of horses, oxen.  LSegun altra vortari inter-retal:

Angla: to yoke; couple (wagons… Plusa

Added by Kiran on Mayo 28, 2011 at 11:07am — No Comments

2011: kelka novajeti del unesma duimo di mayo

DE USA

— 2ma di mayo 2011: Mili de homi kolektis su por celebrar la kapto e mortigo dil teroriferiestrulo Osama bin Laden, anuncita da Barack Obama. Osama celabis su en Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, nord-west-Pakistan. La armeo en-marigis ilua korpo, por ke nula tombo esez veneracebla… Plusa

Added by Gabriel Svoboda on Mayo 23, 2011 at 9:00pm — 3 Komenti

Ido-vorto cadie - kabrar

Segun Pesch:

kabrar: {ntr} (aludante kavalo qua pavoras e su defensas) Elevar sua gambi avana, per erektar su sur sua gambi dopa. – FHSegun Dyer:

kabr-ar: (intr., of animals) to rear, prance; (cf. kurbetar); -igar: to make (a horse, etc.) rear; -etar: to stand on the hind legs. Kabretar = Sideskar sur la dopa gambi, elevante la avana; VI-76.  FSSegun altra vortari… Plusa

Added by Kiran on Mayo 21, 2011 at 11:38am — No Comments

Ido-vorto cadie - lesivar

Segun Pesch:

lesivar: {tr} Netigar (linjo) per lasar lu dum kelka tempo imersita en aquo varma a qua onu adjuntis sodo, natroxo o potaso, e qua esas apta dissolvar, ek la linjo sordida, la kraso e la nepuraji qui esas an lu, adherante. – FI

Segun Dyer:

lesiv-ar: (tr.) to wash (clothes, etc. in lye); (chem.) lixiviate; -aquo: lye-water; lixiviation; -ajo: linen or object to be washed, the laundry.…

Plusa

Added by Kiran on Mayo 14, 2011 at 3:47pm — No Comments

Microsoft aquiris Skype

Microsoft Corp. e Skype Global anuncis hiere ke la du kompanii obtenis konkordo segun qua Microsoft aquiris Skype, un de la chefa kompanii di inter-retala komunikaji, po 8,5 milliard Usana dolari. Lo esas la maxim granda komprajo da Microsoft dum lua triadek-e-sis yara…

Plusa

Added by Kiran on Mayo 11, 2011 at 8:28pm — 2 Komenti

Esar Malada

Hiere me esis tre fatigita dum jorno. Pos retro-irar adheme me subite maladeskis. Me quik repozis e dormis profunde. Lore mea spozo kontrolis mea temperaturo e trovis ke me febris ye 39 gradi Celcius. Me remarkis lo pro ke lo eventas tre rare, me maladeskas nur un-foye po yaro. Do, me esperas ke me ne plus maladeskos dum la tota yaro. Cadie me risaneskas, ma esas kelke febla.

Added by Kiran on Mayo 11, 2011 at 1:38pm — 3 Komenti

Ido-vorto cadie - marchandar

[Segun Pesch]

marchandar: {tr} Probar obteno po preco min granda. –F[Segun Dyer]

marchand-ar: (tr.) to bargain for, beat down the price of, haggle about; -(ad)o: bargaining;

Ex.: Il longa-tempe marchandis ta domo: he was a long time bargaining for that house.  F[Segun altra vortari inter-retal]

Franca:  marchander

Germana:  feilschen, handeln, markten

Hispana:  regatear,… Plusa

Added by Kiran on Mayo 8, 2011 at 12:26pm — No Comments

2011: kelka novajeti del duesma duimo di aprilo

DE NORD-EST-EUROPA E CENTRAL AZIA

— 17ma di aprilo 2011: La Vera Finlandani divenis la triesma maxim granda partiso politikal pos elektado en Finlando.DE USA

— 25ma di aprilo duamiledekeun: WikiLeaks publikigas depeshi pri questionadi… Plusa

Added by Gabriel Svoboda on Mayo 7, 2011 at 9:15pm — 1 Komento

tatoeba.org

Hiere me saveskis pri interesiva ret-loko (http://tatoeba.org) Forsan olun interesus kelka membri di Parolez Ido. Segun quante me saveskas tatoeba.org esas loko ube membri tradukas frazi aden lia lingui. Me vidis ke la ret-loko havas plu kam 82.000 Esperanto frazi, e nun on povas kontributar frazi en Interlingua. Me deziras ke anke Ido esos reprezentata ibe. Til nun me ne saveskas quale adjuntar Ido en la linguala listo.

Added by Kiran on Mayo 1, 2011 at 1:23am — 23 Komenti

Ido-vorto cadie - noktar

[Segun Pesch]

noktar: {ntr} Dicesas pri la parto di la dio dum qua la suno-radii cesis lumizar la loko ube onu esas. – AFGHIR[Segun Dyer]

nokt-ar: (impers.) to be night; ... DEFIRS[Segun altra vortari inter-retal]

Franca:  {imp} faire nuit

Germana:  {imp} Nacht sein

Hispana:  {imp} hacerse de noche, anochecer

 

Me selektis "noktar" cadie pro ke til nun me ne…

Plusa

Added by Kiran on Mayo 1, 2011 at 12:57am — 6 Komenti

Monatal Arkivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border