Parolez Ido

Sociala reto

All Blog Posts (469)

Dicionareko 2 por Vorteko

Me jus kargis en http://danielmacouin.chez-alice.fr/ nova arkivo Vorteko1_1b.zip ube on trovas la nova versiono de Dicionareko e nova arkivo Dici.tcl qua kontenas plus kam 1 100 000 vorti ( forsan kelka tre rare uzata en Idolinguo :-).********Dicionareko es nur kompletiganta programo di Vorteko.

La rolo de Dicionareko es facar arkivi de Tcl-komandi por kargar rapide la dicionarii en la memoro-kofro di Vorteko.La versiono 2 de Dicionareko helpas vu por… Plusa

Added by Lenadi Moucina on septembro 22, 2009 at 12:02pm — 2 Komenti

Ido-vorti cadie - ultre, pluse

Ultre esas prepoziciono, qua signifikas: adjunte ad ... Exemple: «Ultre mea repasto me prenis kafeo.» Do ultre grande diferas de plus, qua indikas la kozo adjuntata. Advere de la matematikal vidpunto la difero ne esas grava, pro ke A + B = B + A. Ma en la komuna vivo la ordino ne esas indiferanta, sive pro la tempo, sive pro la importo relativa e tre neegala di la adicionendi. Exemple, la antea frazo equivalas: « Me prenis mea repasto plus kafeo». Esus ridinda… Plusa

Added by Kiran on septembro 15, 2009 at 10:33pm — No Comments

Labor-dio

Por la majoritato dil usani, la unesma lundio di septembro signifikas la fino di somero, paradi, e la komenco di nova yaro en skoli. Ma historiale, la dio establesis por honorizar la ordinara laboristo e la laboristala unioni qui reprezentas multa de li. Tamen, a preske 15 milion usani qui esas ne-employata, ta fin de semano esos ulo altra kam festala e sen-anxioza tempo.La usana laboreyo experiencabis multa chanji depos la unesma oficala celebrado ye sept. 5, 1882 en la urbo Nova… Plusa

Added by Kiran on septembro 7, 2009 at 10:35pm — No Comments

*SPAMI da roboto.

www.makemoneywith-google.com, (qua membreskis hike) ne esas reala homo, olu esas roboto, kreita por publikigar certa produkturo.
Lu ja esis efacita.

Voluntez, pardonez la desagreablajo.

Added by Rodrigo Gonzalez on septembro 6, 2009 at 1:46am — 3 Komenti

Vorteko 1.1

Me sendis en mea ret-pagino la versiono 1.1 de Vorteko. Ne havas multe chanji : un *bugo korektigata en la funciono "surkolorigar" (nur un mikra streko qua blokusis toto !), e kelka chanji de ikoni.

Me sendis ol ankorfoye en la arkivi di la forumo Idolisto, tamen semblas ke ibe, nulu es interesata pri ta programo.Dum kelka semani, me esos fore de la interreto, do me ne skribos hike, ma me laboros pri Dicionareko qua bezonas kelka pefektaji, por ke irga Idisto povus krear lua… Plusa

Added by Lenadi Moucina on septembro 1, 2009 at 11:59pm — 2 Komenti

Ido-vorto Cadie -- voluntar

voluntar:

Exempli:
Me voluntas facar to. Voluntez enirar, sioro. Voluntez dicar a me. Me akompanos vu tre volunte. On volunte kredas to quon on deziras kredar.

Voluntez esas vicina a komplezez, degnez, ma min forta. La tri vorti: voluntar, komplezar, degnar formacas gradaro: komplezo esas ulo plu kam volunto; degno esas komplezo o favoro di altranga persono.

(fonto - Ido-Angla vortaro da Dyer)

Added by Kiran on Agosto 31, 2009 at 8:23pm — No Comments

Ido-vorto Cadie -- dogan-waranto

dogan- waranto: Recev-atesto pri vari pozata en dogan-depozeyo

(fonto - Ido-Angla Vortaro da Dyer)

Added by Kiran on Agosto 26, 2009 at 8:25pm — No Comments

La klavo "Eskapo" Vu probable havas, en la maxim sinistra parto di la alto di vua komputorala klavaro, la klavo "ESKAPO". Se vu uzus Vorteko, vu povus kelkafoye bezonar la helpo di ta klavo, qua ha…

La klavo "Eskapo"Vu probable havas, en la maxim sinistra parto di la alto di vua komputorala klavaro, la klavo "ESKAPO".Se vu uzus Vorteko, vu povus kelkafoye bezonar la helpo di ta klavo, qua havas hike un funciono specala:

interchanjo di la placo di la du literi ante la kursoro.

Se vu skribus tro rapide, kelkafoye vu povus apogar sur la duesma litero antee la unesma; lor, uzez de Eskapo e la du literi iros en lua bona placo, la duesma pos la… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Agosto 24, 2009 at 9:00am — 2 Komenti

Idala Podkasto numero 024

Deskargez ol hikeIdala Podkasto numero duadek e quar (24)

Agosto duamil e non.Kordiala saluto del varma urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia, kara askoltanti. Itere, plezuroze me brodkastas por vi la Idala Podkasto, cafoye la numero duadek e quar.Yen, por vi, la sequanta temi:-Mexikiani bezonos pasporto-visto por voyajar a… Plusa

Added by Jose Cossio on Agosto 21, 2009 at 5:27pm — 1 Komento

Ido-vorto Cadie - vajisar

vajisar kriar. La specala krio di nove naskinta o yuna infanto

(fonto - la Ido-Angla Vortaro da Dyer)

Added by Kiran on Agosto 20, 2009 at 10:00pm — 1 Komento

Vorteko 1.0

Kar amikiMe publikigis la versioni 1.0 di VORTEKO e di DICIONAREKO.

Vu povas kargar oli depos mea ret-pagino :

http://danielmacouin.chez-alice.fr/vorteko/vorteko.htmMe ne ja facis la versiono .exe por Windows, ma es plu-bona lansar la arkivo TCL per la interpretator de kodo qua vu povas libere kargar depos la ret-pagini http://www.activestate.com/activetcl/Forsan kelka erori esas en la kodo. Prego, skribez a me por korektigor li.Pri la… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Agosto 19, 2009 at 7:50am — 8 Komenti

Videi ube aparas Andreas Juste

Me trovis ca videi che Ido-France.Yen konocata Ido-parolero nomata Andreas Juste (1918 til 1998). Multu dicas ke lu kreis la maxim bela poemi per Ido.

Me ankore ne povas trovas loko ube lektar o komprar lua verki.

Me pregas, por ita qua savas... Quale esas la dato e loko di ca video?

Ultre... me darfis adkargar ica videi?Amikale.(Vu darfas lektas pluse pri lu che… Plusa

Added by Rodrigo Gonzalez on Agosto 14, 2009 at 4:10am — 2 Komenti

VORTEKO : Menuo ARMORO

Me skribis ta mikra helpo-pagino por Vorteko pri la funciono "armoro".

Ta helpo-pagino esos por la versiono 1.0 , ne ja publikigata, ma to es same en la versiono beta_1.__________________________________________________

VORTEKO : Menuo ARMORO

__________________________________________________La "armoro" es un menuo ube vu povas memorigar vorti o mem frazi e pose skribar li en la texto per

klikto sur ta vorto o frazi en la menuo "armoro".

1.… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Agosto 1, 2009 at 7:24pm — No Comments

VORTEKO

La versiono 1 di VORTEKO ed DICIONAREKO es quaze finanto.
Vu povos adjuntar listo de vua vorti novala o mem un sola vorto (nomo propra, por exemplo) e supresar la vorti quan vu ne trovas korekta.

Irga Idisti povos plubonigar la dicionarii per la helpo de Dicionareko.

Me havas la helpanta pagini a skribor.
Me ne savas kande me facos to.

Til balde
Lenadi

Added by Lenadi Moucina on Julio 26, 2009 at 1:06pm — 3 Komenti

VORTEKO :Skribatora programo por Idolinguo kun ortografikontrolo.

Me skribis programo for skribar en Idolinguo. La interfacio, sat klasika, es anke en Idolinguo.

Ta programo nomesas VORTEKO, es tote libera. La *kodo uzas la linguo informatika TCL-Tk, quan povas uzesar kun tote la explotosistemi quale Windows, Linux, Mac, BSD ... kun la kodointerpretatori adaptata a irga sistemo.

La nuna versiono es beta versiono. Do ne ja tote fidebla. Forsan kelka *bugi, me esperas ne tro jenanta, esas ankor en la *kodo di la interfacio ipsa.Ma me savas… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Julio 7, 2009 at 11:22am — 5 Komenti

Idala Podkasto numero 23Deskargo-ligiloIdala Podkasto numero duadek e tri

Komenco di Julio, duamil e non.

Bonveno, kar askoltanti dil Idala Podkasto. Me salutas vi per mea maxim granda kordialeso posibla, del varma Urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia, urbo qua ankore trauras pro desfortunoza tragedio.

Malgre la trista e doloroza eventajo en mea urbo, me… Plusa

Added by Jose Cossio on Julio 6, 2009 at 6:00am — No Comments

Chanjo dil babileyo

Kar amiki,
nuntempe on povos uzar la babileyo en la chefa-pagino di vua sociala reto. Se vu deziras ne aparar en la babileyo, vu mustos klikar sur la reda botoneto qua esas supre la babileyo ipsa. Voluntez, opinionez hike se vu prizas la chanjo.
Amikale, Rodrigo.

Added by Rodrigo Gonzalez on Junio 26, 2009 at 8:09am — No Comments

Situo-problemi: Ni devas ri-tradukar

NING.COM esas la firmo qua donas ica ret-situo. Nu, la sistemo da Ning chanjis su, ed ol efacis multa Ido-tradukuri qua me e Jose Cossio tradukis de la Hispaniana. Do okazione on lektos en Parolez Ido vorti e frazi per la Hispaniana, quankam oli balde esos tradukota.

Danko pro vua komprenajo.

Rodrigo.

Added by Rodrigo Gonzalez on Junio 26, 2009 at 7:59am — No Comments

Idala Podkasto numero 22

Pirato ' />

Idala Podkasto numero duadek e du (22)

Komenco di Junio duamil e non (2009)Hola, Kara askoltanti! Co es Idala Podkasto, brodkasto en Idolinguo del varma urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Kun granda joyo me brodkastas ta nova… Plusa

Added by Jose Cossio on Junio 4, 2009 at 3:30am — No Comments

Mea nomo...

Kara amiko,

vere le haiku esas da me ipsa, ma me ne nomesas Antonio Moreno...ma Antonio MARTÍNEZ...

Danko e til balde!

Added by ANTONIO on Mayo 14, 2009 at 7:30am — No Comments

Monatal Arkivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border