Parolez Ido

Sociala reto

All Blog Posts (478)

Videi ube aparas Andreas Juste

Me trovis ca videi che Ido-France.Yen konocata Ido-parolero nomata Andreas Juste (1918 til 1998). Multu dicas ke lu kreis la maxim bela poemi per Ido.

Me ankore ne povas trovas loko ube lektar o komprar lua verki.

Me pregas, por ita qua savas... Quale esas la dato e loko di ca video?

Ultre... me darfis adkargar ica videi?Amikale.(Vu darfas lektas pluse pri lu che… Plusa

Added by Rodrigo Gonzalez on Agosto 14, 2009 at 4:10am — 2 Komenti

VORTEKO : Menuo ARMORO

Me skribis ta mikra helpo-pagino por Vorteko pri la funciono "armoro".

Ta helpo-pagino esos por la versiono 1.0 , ne ja publikigata, ma to es same en la versiono beta_1.__________________________________________________

VORTEKO : Menuo ARMORO

__________________________________________________La "armoro" es un menuo ube vu povas memorigar vorti o mem frazi e pose skribar li en la texto per

klikto sur ta vorto o frazi en la menuo "armoro".

1.… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Agosto 1, 2009 at 7:24pm — No Comments

VORTEKO

La versiono 1 di VORTEKO ed DICIONAREKO es quaze finanto.
Vu povos adjuntar listo de vua vorti novala o mem un sola vorto (nomo propra, por exemplo) e supresar la vorti quan vu ne trovas korekta.

Irga Idisti povos plubonigar la dicionarii per la helpo de Dicionareko.

Me havas la helpanta pagini a skribor.
Me ne savas kande me facos to.

Til balde
Lenadi

Added by Lenadi Moucina on Julio 26, 2009 at 1:06pm — 3 Komenti

VORTEKO :Skribatora programo por Idolinguo kun ortografikontrolo.

Me skribis programo for skribar en Idolinguo. La interfacio, sat klasika, es anke en Idolinguo.

Ta programo nomesas VORTEKO, es tote libera. La *kodo uzas la linguo informatika TCL-Tk, quan povas uzesar kun tote la explotosistemi quale Windows, Linux, Mac, BSD ... kun la kodointerpretatori adaptata a irga sistemo.

La nuna versiono es beta versiono. Do ne ja tote fidebla. Forsan kelka *bugi, me esperas ne tro jenanta, esas ankor en la *kodo di la interfacio ipsa.Ma me savas… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Julio 7, 2009 at 11:22am — 5 Komenti

Idala Podkasto numero 23Deskargo-ligiloIdala Podkasto numero duadek e tri

Komenco di Julio, duamil e non.

Bonveno, kar askoltanti dil Idala Podkasto. Me salutas vi per mea maxim granda kordialeso posibla, del varma Urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia, urbo qua ankore trauras pro desfortunoza tragedio.

Malgre la trista e doloroza eventajo en mea urbo, me… Plusa

Added by Jose Cossio on Julio 6, 2009 at 6:00am — No Comments

Chanjo dil babileyo

Kar amiki,
nuntempe on povos uzar la babileyo en la chefa-pagino di vua sociala reto. Se vu deziras ne aparar en la babileyo, vu mustos klikar sur la reda botoneto qua esas supre la babileyo ipsa. Voluntez, opinionez hike se vu prizas la chanjo.
Amikale, Rodrigo.

Added by Rodrigo Gonzalez on Junio 26, 2009 at 8:09am — No Comments

Situo-problemi: Ni devas ri-tradukar

NING.COM esas la firmo qua donas ica ret-situo. Nu, la sistemo da Ning chanjis su, ed ol efacis multa Ido-tradukuri qua me e Jose Cossio tradukis de la Hispaniana. Do okazione on lektos en Parolez Ido vorti e frazi per la Hispaniana, quankam oli balde esos tradukota.

Danko pro vua komprenajo.

Rodrigo.

Added by Rodrigo Gonzalez on Junio 26, 2009 at 7:59am — No Comments

Idala Podkasto numero 22

Pirato ' />

Idala Podkasto numero duadek e du (22)

Komenco di Junio duamil e non (2009)Hola, Kara askoltanti! Co es Idala Podkasto, brodkasto en Idolinguo del varma urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Kun granda joyo me brodkastas ta nova… Plusa

Added by Jose Cossio on Junio 4, 2009 at 3:30am — No Comments

Mea nomo...

Kara amiko,

vere le haiku esas da me ipsa, ma me ne nomesas Antonio Moreno...ma Antonio MARTÍNEZ...

Danko e til balde!

Added by ANTONIO on Mayo 14, 2009 at 7:30am — No Comments

Idala Podkasto numero 21

Idala Podkasto numero 021 - Ido Sonora!Idala Podkasto 021-B.mp3Idala Podkasto numero duadek e unMezo di Mayo duamil e non.Bonveno al Idala Podkasto numero duadek e un, kara… Plusa

Added by Jose Cossio on Mayo 14, 2009 at 7:00am — No Comments

Seventeen seconds / Dek e sep sekundi (bilingua lirikajo deklamita)Seventeen seconds

Lyric by The CureTime slips away

And the light begins to fade

And everything is quiet now

Feeling is gone

And the picture disappears

And everything is cold now

The dream had to end

The wish never came true

And the girl

Starts to singSeventeen seconds

A measure of life

DEK-E-SEP SEKUNDI

Lirikajo tradukita da… Plusa

Added by Jose Cossio on Aprilo 30, 2009 at 11:08am — 16 Komenti

"Tradukilo": Nova metodo por tradukar Parolez Ido

Olim, kande vi trovis tradukuro-erori en ica situo, vi darfis notifikar e sugestigar la korekta formo per mikra formulario, ma kontrolar olu esis desfacila, nam me esis qua kontrolas olu e me ankore esas lernanto.Pro ito, on kreis la grupo "Tradukilo", ube vi darfas notifikar nova tradukuro-erori e diskutar la ke ja esis ibe, mem darfas helpar a tradukar ula texti ad altra lingui. Olu helpos por ke nia sociala-reto esis nur per korekta Ido e la informo por altra lingui… Plusa

Added by Rodrigo Gonzalez on Aprilo 3, 2009 at 2:37am — No Comments

Shauna Patterson esas roboto

Hahaha* (Rido). Shauna Patterson (qua uzanteskis hike) ne esas reala homo, olu esas roboto, kreita por publikigar certa produkturo.
Me ja efacis olu.

Voluntez, pardonez la desagreablajo.

Added by Rodrigo Gonzalez on marto 28, 2009 at 5:00am — 1 Komento

Quo opinionas vu pri la nova chefa-semblo?

Hodie on chanjis la semblo di Parolez Ido, Quo vu opinionas pri olu?

Me povas retrochanjar la semblo se vi volas, o chanjar mikra kozi.Antea semblo

Nuna…

Plusa

Added by Rodrigo Gonzalez on marto 27, 2009 at 8:00pm — 9 Komenti

Marto (poemeto)

Kande venas la printempo

tote plugayesk la tempo

e la violi naskas frua

sub la hela cielo blua.Startas navo sub la suno

por irar til sur la luno

ma pluveskas, marto es fola:

chanj en un minuto sola;pluvas, pluvas totsubite

e me standas parbalnite!Da olima okyara Tiberio Madonna, Italia. Tradukita del Italiana aden Ido da il… Plusa

Added by Jose Cossio on marto 27, 2009 at 10:07am — 6 Komenti

Nova babileyo kun video e sono.

Saluto kara amiki:Aktuale Parolez Ido havas nova babileyo, ube darfas parolar kun video e sono. La problemi es ke la nova babileyo ne esas plu facila kam la olda babileyo, e ni ne darfas tradukar omna la programo.Por uzar la nova babileyo kun video e sono, vu mustos:* Por brodkastar: kliketar la frazo "Puerto de audio y video", sequante kliketez en la letro "A" (por sono) e "V" (por video).*… Plusa

Added by Rodrigo Gonzalez on februaro 25, 2009 at 3:23pm — No Comments

http://haikuido.blogspot.com/

Blogo pri la haiku en Ido-linguo.

Added by ANTONIO on februaro 19, 2009 at 7:02pm — 1 Komento

Absenteso :(

Saluti,
Dum ica semano me esos extere de mea urbo, pro ol me ne povas enirar ad ica pagino :(
Ma, me arivos erste saturdio (ye la 14 di februaro).
Dum ita tempo Parolez Ido funcionos normale. Danko pro via komprenajo.

Til rivido!

Rodrigo Gonzalez
Parolez Ido,
Parolez kun la mondo!

Added by Rodrigo Gonzalez on februaro 9, 2009 at 5:12am — No Comments

Monatal Arkivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border