Parolez Ido

Lenadi Moucina's Blog (17)

duesma gazuyi 6

Dum tempo libera, me rilektis Gazuyi n°6. Ve! se me vidis kelka erori ne grava (quale kustume), en la artiklo pri la vorti pri segla bateli, me deskovris ke, vice uzar "drifto", me uzas la francatra "derivo" ke ne havas la senco de drifto en Ido. Do, me korektigis diversa eroreti ed chanjis la eroranta vorto "derivo" per la bona "drifto".
La duesma edituro di Gazuyi 6 remplasas la unesma ye ta adreso : http://gazuyi.chez.com/ .

Added by Lenadi Moucina on October 12, 2016 at 3:27pm — No Comments

GAZUYI N°6

Komencita dum la yaro 2012, me nur hodie publikas la N°6 de Gazuyi.

Vu povez deskargar ol de ta sito : http://gazuyi.chez.com/

Lenadi

Added by Lenadi Moucina on November 20, 2015 at 2:37pm — 1 Comment

Vorteko che Android

Plura yari ante nun, me skribis Vorteko, qua esas nur skribo-programo pri la linguo IDO, kun verifikatoro di la ortografio. Ta semano, me netigis mea komputoro e ritrovis ol, en versiono plu recenta kun ikoni ye formato PNG.

Forsan me publikigos nova versiono kun plu bela ikoni ye la formato PNG, quan me facis du yari antee, ma sen chanji di la metodi di la programo. To esos nur kosmetika chanji. Ma ol bezonas charjar nova peco de kodo pri ta formato qua bezonus rifacar la…

Continue

Added by Lenadi Moucina on December 16, 2014 at 7:30am — 4 Comments

Vorteko 2.2b desbugozita

Probante la programo sur MacOS, mea filio trovis *bugo en la kodo di Vorteko, kande on klikis sur la butono "serchar nun" di la specala buxo de serchado, se on ne antee skribis vorti a serchor. La sistemo entris lor en slingo sen fino. Me ne trovabis to nam me nultempe serchis nulo!

Me korektigis ta eroro jenanta. La nova arkivo .zip di la versiono 2.2b povas esar deskargata de ta situo http://panglosa.chez.com/ ye la pagino pri…

Continue

Added by Lenadi Moucina on December 29, 2011 at 6:20pm — 1 Comment

Vorteko ye MacOS

Me trovis nur du yari tarde en la forumo di la idisti di la Nord-Ameriko, la foto di Vorteko beta-1, qua funcionis ye la operaciva sistemo di la komputori di Apple. Me nur probis Vorteko ye Windows , Linux e BSD e me ne savabis ante vidar tala imajo, ke la programo funcionas bone anke ye la Mac-OS.

Ka ol funcionas anke ye la iPod?…

Continue

Added by Lenadi Moucina on November 27, 2011 at 7:06am — 4 Comments

Vorteko por la nova eniranti.

Me vidas nova uzanti de ParolezIdo, qui esas anke nova uzanti de la linguo Ido.

Probable, multi ne konocas Vorteko, do me facas poke reklamo pri ta programo.

Vorteko es nur skrib-programo quale multa altri, sen qualesi notinda, ecepte ke lu es la sola programo qua havas interne korektatoro di la ortografio di la vorti di Ido e la interfacio skribita en Ido, same la helpa-pagini.

Me facis ta programo por me ipsa, nam me facas multa erori e Vorteko helpas por diminutar lua…

Continue

Added by Lenadi Moucina on November 7, 2011 at 6:00pm — No Comments

Vorteko 2.2 es nun deskargebla

24 di marto 2011On trovos la nova versiono di Vorteko 2.2 en lua ret-pagino : http://panglosa.chez.com/vorteko/vorteko.htmMe nur adjuntis du elementi :

- la funciono "desredigar" la vorti ja espele kontrolata, nam me bezonis ol por tradukar en Ido (la texti ne Ida esis tote redigita!).

- la chanjo di…

Continue

Added by Lenadi Moucina on March 24, 2011 at 11:18am — No Comments

Korektigita versiono 2.1 di VORTEKO

Bon jorno a omni,  Vu povos deskargar che vu de la situo inter-retala, la nova versiono di Vorteko 2.1.

To ne es plus kam korektigita versiono2, nam granda chanji quale ti la sistemo de ortografio-kontrolo, facas anke ke kelka funcioni qui esis bona antee, divenas °bug-oza.

  Do me korektigis kelka ne majora punti qui apareskis defektoza kande ma uzis la programo sat longatempe.

On trovas Vorteko2.1 hike :…

Continue

Added by Lenadi Moucina on March 7, 2011 at 11:56am — No Comments

Vorteko 2 ja es kargebla.

La nova versiono di Vorteko verifikas multe plu rapide la ortografio kam la unesmi. Exemple: la dokumento LEKTAR.txt quan vu povas trovar en la arkivo vorteko2.0.zip mem es verifikata plus kam dek-e-kin-foye plu rapide ; pri diversa texti trovebla en la Interreto : 

- "Bela vilajo" : sep-a-dek-foye plu rapide. (nur 667042 mikri-sekundi vice 47 sekundi !)

- "la biblo de Babel" : sep-a-dek-e-sep-foye plu rapide. (nur 563183 mikri-sekundi vice 44 sekundi!)…

Continue

Added by Lenadi Moucina on February 26, 2011 at 7:00am — 1 Comment

Funciono "maskilo" en Vorteko

Vorteko regretinde ne es obsoleta nam ni ne havas ja plubona sistemo por korektigar la ortografio di la texti skribanta en Idolinguo.Do vu povez uzar Vorteko por skribar vua mesaji e kopiar-glutinar en altra programo quale OpenOffice por facor bela pagino o kreor PDF dokumenti.La interfacala aspekto di Vorteko venas de anciena programo da me e havas kelka funcioni stranja quin me konservis, quankam oli esas ne tre utila.

Hodie me parolas pri la funciono…

Continue

Added by Lenadi Moucina on February 5, 2011 at 9:54am — 1 Comment

Dicionareko 2 por Vorteko

Me jus kargis en http://danielmacouin.chez-alice.fr/ nova arkivo Vorteko1_1b.zip ube on trovas la nova versiono de Dicionareko e nova arkivo Dici.tcl qua kontenas plus kam 1 100 000 vorti ( forsan kelka tre rare uzata en Idolinguo :-).********Dicionareko es nur kompletiganta programo di Vorteko.

La rolo de Dicionareko es facar arkivi de Tcl-komandi por kargar rapide la dicionarii en la memoro-kofro di Vorteko.La versiono 2 de Dicionareko helpas vu por… Continue

Added by Lenadi Moucina on September 22, 2009 at 6:02am — 2 Comments

Vorteko 1.1

Me sendis en mea ret-pagino la versiono 1.1 de Vorteko. Ne havas multe chanji : un *bugo korektigata en la funciono "surkolorigar" (nur un mikra streko qua blokusis toto !), e kelka chanji de ikoni.

Me sendis ol ankorfoye en la arkivi di la forumo Idolisto, tamen semblas ke ibe, nulu es interesata pri ta programo.Dum kelka semani, me esos fore de la interreto, do me ne skribos hike, ma me laboros pri Dicionareko qua bezonas kelka pefektaji, por ke irga Idisto povus krear lua… Continue

Added by Lenadi Moucina on September 1, 2009 at 5:59pm — 2 Comments

La klavo "Eskapo" Vu probable havas, en la maxim sinistra parto di la alto di vua komputorala klavaro, la klavo "ESKAPO". Se vu uzus Vorteko, vu povus kelkafoye bezonar la helpo di ta klavo, qua ha…

La klavo "Eskapo"Vu probable havas, en la maxim sinistra parto di la alto di vua komputorala klavaro, la klavo "ESKAPO".Se vu uzus Vorteko, vu povus kelkafoye bezonar la helpo di ta klavo, qua havas hike un funciono specala:

interchanjo di la placo di la du literi ante la kursoro.

Se vu skribus tro rapide, kelkafoye vu povus apogar sur la duesma litero antee la unesma; lor, uzez de Eskapo e la du literi iros en lua bona placo, la duesma pos la… Continue

Added by Lenadi Moucina on August 24, 2009 at 3:00am — 2 Comments

Vorteko 1.0

Kar amikiMe publikigis la versioni 1.0 di VORTEKO e di DICIONAREKO.

Vu povas kargar oli depos mea ret-pagino :

http://danielmacouin.chez-alice.fr/vorteko/vorteko.htmMe ne ja facis la versiono .exe por Windows, ma es plu-bona lansar la arkivo TCL per la interpretator de kodo qua vu povas libere kargar depos la ret-pagini http://www.activestate.com/activetcl/Forsan kelka erori esas en la kodo. Prego, skribez a me por korektigor li.Pri la… Continue

Added by Lenadi Moucina on August 19, 2009 at 1:50am — 8 Comments

VORTEKO : Menuo ARMORO

Me skribis ta mikra helpo-pagino por Vorteko pri la funciono "armoro".

Ta helpo-pagino esos por la versiono 1.0 , ne ja publikigata, ma to es same en la versiono beta_1.__________________________________________________

VORTEKO : Menuo ARMORO

__________________________________________________La "armoro" es un menuo ube vu povas memorigar vorti o mem frazi e pose skribar li en la texto per

klikto sur ta vorto o frazi en la menuo "armoro".

1.… Continue

Added by Lenadi Moucina on August 1, 2009 at 1:24pm — No Comments

VORTEKO

La versiono 1 di VORTEKO ed DICIONAREKO es quaze finanto.
Vu povos adjuntar listo de vua vorti novala o mem un sola vorto (nomo propra, por exemplo) e supresar la vorti quan vu ne trovas korekta.

Irga Idisti povos plubonigar la dicionarii per la helpo de Dicionareko.

Me havas la helpanta pagini a skribor.
Me ne savas kande me facos to.

Til balde
Lenadi

Added by Lenadi Moucina on July 26, 2009 at 7:06am — 3 Comments

VORTEKO :Skribatora programo por Idolinguo kun ortografikontrolo.

Me skribis programo for skribar en Idolinguo. La interfacio, sat klasika, es anke en Idolinguo.

Ta programo nomesas VORTEKO, es tote libera. La *kodo uzas la linguo informatika TCL-Tk, quan povas uzesar kun tote la explotosistemi quale Windows, Linux, Mac, BSD ... kun la kodointerpretatori adaptata a irga sistemo.

La nuna versiono es beta versiono. Do ne ja tote fidebla. Forsan kelka *bugi, me esperas ne tro jenanta, esas ankor en la *kodo di la interfacio ipsa.Ma me savas… Continue

Added by Lenadi Moucina on July 7, 2009 at 5:22am — 5 Comments

Forum

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Started by Marcus Trawick in Generala diskuti. Last reply by João X. M. Santos Aug 25, 2016. 1 Reply

Esperantisto rituale brulas Idisto(-figuro)

Started by William in Ido. Last reply by Rachel "Wil Sha" Morris Apr 5. 2 Replies

Idolinguo bezonas Duolingo por difuzar ol

Started by Johnathan in Ido. Last reply by Johnathan May 29, 2016. 9 Replies

Anki flashcards for Ido

Started by Brian E. Drake in Ido. Last reply by Kiran Feb 28, 2016. 1 Reply

© 2017   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border