Parolez Ido

Sociala reto

Lenadi Moucina's Blog (17)

duesma gazuyi 6

Dum tempo libera, me rilektis Gazuyi n°6. Ve! se me vidis kelka erori ne grava (quale kustume), en la artiklo pri la vorti pri segla bateli, me deskovris ke, vice uzar "drifto", me uzas la francatra "derivo" ke ne havas la senco de drifto en Ido. Do, me korektigis diversa eroreti ed chanjis la eroranta vorto "derivo" per la bona "drifto".
La duesma edituro di Gazuyi 6 remplasas la unesma ye ta adreso : http://gazuyi.chez.com/ .

Added by Lenadi Moucina on Oktobro 12, 2016 at 9:27pm — No Comments

GAZUYI N°6

Komencita dum la yaro 2012, me nur hodie publikas la N°6 de Gazuyi.

Vu povez deskargar ol de ta sito : http://gazuyi.chez.com/

Lenadi

Added by Lenadi Moucina on Novembro 20, 2015 at 8:37pm — 1 Komento

Vorteko che Android

Plura yari ante nun, me skribis Vorteko, qua esas nur skribo-programo pri la linguo IDO, kun verifikatoro di la ortografio. Ta semano, me netigis mea komputoro e ritrovis ol, en versiono plu recenta kun ikoni ye formato PNG.

Forsan me publikigos nova versiono kun plu bela ikoni ye la formato PNG, quan me facis du yari antee, ma sen chanji di la metodi di la programo. To esos nur kosmetika chanji. Ma ol bezonas charjar nova peco de kodo pri ta formato qua bezonus rifacar la…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on Decembro 16, 2014 at 1:30pm — 4 Komenti

Vorteko 2.2b desbugozita

Probante la programo sur MacOS, mea filio trovis *bugo en la kodo di Vorteko, kande on klikis sur la butono "serchar nun" di la specala buxo de serchado, se on ne antee skribis vorti a serchor. La sistemo entris [eniris!] lor en slingo sen fino. Me ne trovabis to nam me nultempe serchis nulo!

Me korektigis ta eroro jenanta. La nova arkivo .zip di la versiono 2.2b povas esar deskargata de ta situo…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on Decembro 30, 2011 at 12:00am — 1 Komento

Vorteko ye MacOS

Me trovis nur du yari tarde en la forumo di la idisti di la Nord-Ameriko, la foto di Vorteko beta-1, qua funcionis ye la explotiva sistemo di la komputori di Apple. Me nur probis Vorteko ye Windows , Linux e BSD e me ne savabis ante vidar tala imajo, ke la programo funcionas bone anke ye la Mac-OS.

Ka ol funcionas anke ye la iPod?…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on Novembro 27, 2011 at 1:00pm — 4 Komenti

Vorteko por la nova eniranti.

Me vidas nova uzanti de ParolezIdo, qui esas anke nova uzanti de la linguo Ido.

Probable, multi ne konocas Vorteko, do me facas poke reklamo pri ta programo.

Vorteko es nur skrib-programo quale multa altri, sen qualesi notinda, ecepte ke lu es la sola programo qua havas interne korektatoro di la ortografio di la vorti di Ido e la interfacio skribita en Ido, same la helpa-pagini.

Me facis ta programo por me ipsa, nam me facas multa erori e Vorteko helpas por diminutar lua…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on Novembro 8, 2011 at 12:00am — No Comments

Vorteko 2.2 es nun deskargebla

24 di marto 2011On trovos la nova versiono di Vorteko 2.2 en lua ret-pagino : http://panglosa.chez.com/vorteko/vorteko.htmMe nur adjuntis du elementi :

- la funciono "desredigar" la vorti ja espele kontrolata, nam me bezonis ol por tradukar en Ido (la texti ne Ida esis tote redigita!).

- la chanjo di…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on marto 24, 2011 at 4:18pm — No Comments

Korektigita versiono 2.1 di VORTEKO

Bon jorno a omni,  Vu povos deskargar che vu de la situo inter-retala, la nova versiono di Vorteko 2.1.

To ne es plus kam korektigita versiono2, nam granda chanji quale ti la sistemo de ortografio-kontrolo, facas anke ke kelka funcioni qui esis bona antee, divenas °bug-oza.

  Do me korektigis kelka ne majora punti qui apareskis defektoza kande ma uzis la programo sat longatempe.

On trovas Vorteko2.1 hike :…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on marto 7, 2011 at 5:56pm — No Comments

Vorteko 2 ja es kargebla.

La nova versiono di Vorteko verifikas multe plu rapide la ortografio kam la unesmi. Exemple: la dokumento LEKTAR.txt quan vu povas trovar en la arkivo vorteko2.0.zip mem es verifikata plus kam dek-e-kin-foye plu rapide ; pri diversa texti trovebla en la Interreto : 

- "Bela vilajo" : sep-a-dek-foye plu rapide. (nur 667042 mikri-sekundi vice 47 sekundi !)

- "la biblo de Babel" : sep-a-dek-e-sep-foye plu rapide. (nur 563183 mikri-sekundi vice 44 sekundi!)…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on februaro 26, 2011 at 1:00pm — 1 Komento

Funciono "maskilo" en Vorteko

Vorteko regretinde ne es obsoleta nam ni ne havas ja plubona sistemo por korektigar la ortografio di la texti skribanta en Idolinguo.Do vu povez uzar Vorteko por skribar vua mesaji e kopiar-glutinar en altra programo quale OpenOffice por facor bela pagino o kreor PDF dokumenti.La interfacala aspekto di Vorteko venas de anciena programo da me e havas kelka funcioni stranja quin me konservis, quankam oli esas ne tre utila.

Hodie me parolas pri la funciono…

Plusa

Added by Lenadi Moucina on februaro 5, 2011 at 3:54pm — 1 Komento

Dicionareko 2 por Vorteko

Me jus kargis en http://danielmacouin.chez-alice.fr/ nova arkivo Vorteko1_1b.zip ube on trovas la nova versiono de Dicionareko e nova arkivo Dici.tcl qua kontenas plus kam 1 100 000 vorti ( forsan kelka tre rare uzata en Idolinguo :-).********Dicionareko es nur kompletiganta programo di Vorteko.

La rolo de Dicionareko es facar arkivi de Tcl-komandi por kargar rapide la dicionarii en la memoro-kofro di Vorteko.La versiono 2 de Dicionareko helpas vu por… Plusa

Added by Lenadi Moucina on septembro 22, 2009 at 12:02pm — 2 Komenti

Vorteko 1.1

Me sendis en mea ret-pagino la versiono 1.1 de Vorteko. Ne havas multe chanji : un *bugo korektigata en la funciono "surkolorigar" (nur un mikra streko qua blokusis toto !), e kelka chanji de ikoni.

Me sendis ol ankorfoye en la arkivi di la forumo Idolisto, tamen semblas ke ibe, nulu es interesata pri ta programo.Dum kelka semani, me esos fore de la interreto, do me ne skribos hike, ma me laboros pri Dicionareko qua bezonas kelka pefektaji, por ke irga Idisto povus krear lua… Plusa

Added by Lenadi Moucina on septembro 1, 2009 at 11:59pm — 2 Komenti

La klavo "Eskapo" Vu probable havas, en la maxim sinistra parto di la alto di vua komputorala klavaro, la klavo "ESKAPO". Se vu uzus Vorteko, vu povus kelkafoye bezonar la helpo di ta klavo, qua ha…

La klavo "Eskapo"Vu probable havas, en la maxim sinistra parto di la alto di vua komputorala klavaro, la klavo "ESKAPO".Se vu uzus Vorteko, vu povus kelkafoye bezonar la helpo di ta klavo, qua havas hike un funciono specala:

interchanjo di la placo di la du literi ante la kursoro.

Se vu skribus tro rapide, kelkafoye vu povus apogar sur la duesma litero antee la unesma; lor, uzez de Eskapo e la du literi iros en lua bona placo, la duesma pos la… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Agosto 24, 2009 at 9:00am — 2 Komenti

Vorteko 1.0

Kar amikiMe publikigis la versioni 1.0 di VORTEKO e di DICIONAREKO.

Vu povas kargar oli depos mea ret-pagino :

http://danielmacouin.chez-alice.fr/vorteko/vorteko.htmMe ne ja facis la versiono .exe por Windows, ma es plu-bona lansar la arkivo TCL per la interpretator de kodo qua vu povas libere kargar depos la ret-pagini http://www.activestate.com/activetcl/Forsan kelka erori esas en la kodo. Prego, skribez a me por korektigor li.Pri la… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Agosto 19, 2009 at 7:50am — 8 Komenti

VORTEKO : Menuo ARMORO

Me skribis ta mikra helpo-pagino por Vorteko pri la funciono "armoro".

Ta helpo-pagino esos por la versiono 1.0 , ne ja publikigata, ma to es same en la versiono beta_1.__________________________________________________

VORTEKO : Menuo ARMORO

__________________________________________________La "armoro" es un menuo ube vu povas memorigar vorti o mem frazi e pose skribar li en la texto per

klikto sur ta vorto o frazi en la menuo "armoro".

1.… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Agosto 1, 2009 at 7:24pm — No Comments

VORTEKO

La versiono 1 di VORTEKO ed DICIONAREKO es quaze finanto.
Vu povos adjuntar listo de vua vorti novala o mem un sola vorto (nomo propra, por exemplo) e supresar la vorti quan vu ne trovas korekta.

Irga Idisti povos plubonigar la dicionarii per la helpo de Dicionareko.

Me havas la helpanta pagini a skribor.
Me ne savas kande me facos to.

Til balde
Lenadi

Added by Lenadi Moucina on Julio 26, 2009 at 1:06pm — 3 Komenti

VORTEKO :Skribatora programo por Idolinguo kun ortografikontrolo.

Me skribis programo for skribar en Idolinguo. La interfacio, sat klasika, es anke en Idolinguo.

Ta programo nomesas VORTEKO, es tote libera. La *kodo uzas la linguo informatika TCL-Tk, quan povas uzesar kun tote la explotosistemi quale Windows, Linux, Mac, BSD ... kun la kodointerpretatori adaptata a irga sistemo.

La nuna versiono es beta versiono. Do ne ja tote fidebla. Forsan kelka *bugi, me esperas ne tro jenanta, esas ankor en la *kodo di la interfacio ipsa.Ma me savas… Plusa

Added by Lenadi Moucina on Julio 7, 2009 at 11:22am — 5 Komenti

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border