Parolez Ido

Brian E. Drake's Blog (14)

Principi por Tradukeri

Me decidis ne reklamar hike mea omna blogaji, dum ke me ofras La Sorcisto de Oz - me intencas ofrar nova chapitro mardie ed venerdie - sen ke me anke ofras ulo interesiva.

Cadie me ofras sep principi por tradukeri, quin me lernis kom…

Continue

Added by Brian E. Drake on February 21, 2017 at 8:47am — No Comments

Retsituo

Me jus lernis, ke la retsituo idolinguo.net havas nov adreso: http://ido.li/

Ca tre utila situo havas multa informi, ligili, ed anke esas serchebla.

Added by Brian E. Drake on February 15, 2017 at 8:30am — 3 Comments

La Sorcisto de Oz, Chapitro 4

Me ofras la quaresma chapitro di La Sorcisto de Oz. Me probable komencos ofrar nova chapitri dufoye semane, pro ke me kompletigies mea tradukuro. Bonvole komentez!

Added by Brian E. Drake on February 14, 2017 at 2:18pm — No Comments

La Sorcisto de Oz, Chapitro 3

Me ofras la triesma chapitro de mea tradukuro che mea blogo. Bonvolez komentar pri erori, sugestaji, edc.

Kordiale,

Brian

Added by Brian E. Drake on February 8, 2017 at 8:53am — No Comments

Tradukuro

Che mea blogo, me donas a vi l'unesma chapitro di mea tradukuro de La Sorcisto de Oz. Se vi trovas erori o deziras laudar o desaprobar, me pregas, komentez!

Kordiale,

Brian

Added by Brian E. Drake on January 25, 2017 at 1:12pm — No Comments

Nova blogajo ed incito

Me havas nova blogajo, ed ofras incito ad omna Idisti pri nia literaturo.

Added by Brian E. Drake on January 18, 2017 at 2:08pm — 2 Comments

Novelo tradukita

Kara Idisti,

Me ofras per mea blogo Mondo Idala nova tradukuro dil kurta novelo da la Franca autoro Maurice Level.

Brian Drake

Added by Brian E. Drake on July 12, 2016 at 7:50am — No Comments

Quar nova videi

Kar amiki,Me sempre serchas videi en nia Linguo Internaciona. Esas tre grava ke nova Idisti audez la linguo parolata.Do me jus publikigis quar nova videi che mea Youtube-kanalo, en qui me lektas laute Idala poemi, du original da me, Lu Submisanto e Sonjo perdita, e…

Continue

Added by Brian E. Drake on June 29, 2016 at 7:11am — No Comments

Nova blogajo - tradukuro

Kar amiki,

Me komencas tradukar noveli pri Konan, la famoza barbarulo, che Mondo Idala. Me esperas ke vi juez oli!

Amikale,
Brian Drake

Added by Brian E. Drake on June 10, 2016 at 3:30pm — No Comments

Du nova muziko-videi

Me havas du nova muziko-video che mea YouTube-kanaloTante me amoras tu e Ta okuli. Me esperas ke li amuzos.

Brian

Added by Brian E. Drake on June 6, 2016 at 7:55am — No Comments

Rinovigita Ido-Angla Dicionarii

Kara amiki,

Me kompletigis mea granda laboro por rinovigar the dicionarii da L.H. Dyer, enretigita da David Mann. Me korektigis kompost-erori, insertis omna nova vorti oficala ed omna radiki ek la Radikaro da Pesch, insertis anke multa vorti propozita qui semblas esar tre necesa por moderna komuniko, e regulozigis puntizado, formato, e.c., por facar la maxim kompleta vortaro.

Me anke komencis nova blogo, Mondo Idala,…

Continue

Added by Brian E. Drake on April 8, 2016 at 1:40pm — 3 Comments

Nova video-filmeto

Kar amiki,Me kreis nova video-filmeto. Ol esas marcho-kansono por celebrar la samideani qui laboris ed laboras por nia bela linguo, videbla hike. La kansono es forsan kelkete ekmoda, ma, nu, anke me esas!Me uzis multa fotografuri de la ret-situi Idala por krear ica video-filmeto. Se ulu ne deziras o ne permisas ke me uzis irga fotografuro, bonvole informez me e me chanjos la…

Continue

Added by Brian E. Drake on March 13, 2013 at 8:59pm — 1 Comment

Muzik-Video

Kara Idisti,

Me jus facis mea unesma muzik-video. Esas ye YouTube hike. Esas la bela kansono 'Youkali' da Kurt Weill, tradukita aden Ido.

La video anke havas subtituli Idala, Angla, e Franca. Klikez la "CC" por trovar oli.

Me esperas, ke vi juos olu. Se yes, voluntez komentar.

Brian Drake

Added by Brian E. Drake on February 23, 2013 at 7:32pm — 2 Comments

Subtitulizita cinemo-filmo

Kara samideani,Yen mea unesma probo pri subtituli. Me jus pozis per YouTube filmo subtitulizita Idale, Bestio-Farmo, la famoza fablo da George Orwell.Trovez olu hike: http://www.youtube.com/watch?v=4A5vqzKCGjAKande apertita, klikez la simbolo CC e selektez "Interlingue - Ido." Regretinde, YouTube ne ja ofras Ido kom linguo. (Interlingua, Esperanto, mem Volapuk, ma ne…

Continue

Added by Brian E. Drake on February 10, 2013 at 9:14pm — 1 Comment

Forum

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Started by Marcus Trawick in Generala diskuti. Last reply by João X. M. Santos Aug 25, 2016. 1 Reply

Esperantisto rituale brulas Idisto(-figuro)

Started by William in Ido. Last reply by Rachel "Wil Sha" Morris Apr 5. 2 Replies

Idolinguo bezonas Duolingo por difuzar ol

Started by Johnathan in Ido. Last reply by Johnathan May 29, 2016. 9 Replies

Anki flashcards for Ido

Started by Brian E. Drake in Ido. Last reply by Kiran Feb 28, 2016. 1 Reply

© 2017   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border