Parolez Ido

Sociala reto

Mesajo jus sendita a la membri dil Direktanta Komitato dil ULI:

Desestiminda membri di la Direktanta Komitato,

pos ekpulsar me del ULI e de la DK, vi ekpulsis me TRIESMAFOYE de la forumo Idolisto, sen ula yuro e sen yusta motivi. Vi nur povis motivizar per mentii difuzita publike:

vi asertis PUBLIKE ke me "difamas ula membri di idolisto sive direte en dokumenti juntita sive nedirete per interretala ligili".

Ube esas mea difami? Ube esas la dokumenti juntita? Ube esas l'interretala ligili?

Vi mustis rekursar a tala nedigna mentii por justifikar via diktatorala ago!

Vi celas vi dop anonimeso per sendar publika mesaji difamanta ANONIMA, sen ula signaturo, por exercar via diktatoreso e por impozar komode e celite via neyustaji.

"Shaminda" ne esas mea "ret-situo", ma via nedigna e poltronala misagi iterata dum la tempo, via obstinado e diskriminaco kontre me!

Vi devus shamar pro via kriminerala konduto!

L'afero ne finas hike, kompreneble: me tote ne intencas subisar pasive via violenti.

Me preparas artiklo pri singlu de vi. L'artikli difuzesos unope en Parolez Ido.

Shamez!

Tiberio Madonna, Sekretario por Linguala Questioni di ULI, nedigne maltraktita, difamita, insultita e forpulsita.

Views: 72

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border