Parolez Ido

Sociala reto


Idala Podkasto numero 32


Aprilo 2010


Askoltez ol hike o
Deskargez ol hike: Idala Podkasto 032.mp3


Saluto, kar askoltanti! Jose Cossio salutas vi del primtempala ma varma urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Malgre la problemi quin ni omna
subisas omnadie, me deziras ke vi omna bon-standez e juez pro feliceso en via vivi.Por vi, kar ideolinguisti, cafoye me adportas la sequanta temi:Pornografiala direktorino volas divenar Britaniana Parlamentano.Mexikiani studenti vinkas universitatani di Harvard, Tokio e MIT en konkurso.Teknologio kontre la krimino: Nova kontravunda glasi**********************Anna Arrowsmith, elqua evas triadek e ok yari ed es direktoro di pornografiala filmi por mulieri, aspiras divenar membro dil Parlamento di Westminster. To es la pazo quan Arrowsmith volas donar, olqua sendubite esos un del propra nomi dil elekto-kampanio quan la Unionita Rejio vivos balde dum la generala elekti ye mayo.
L'eskandalo pri pekuniala misuzo dil moyeni por lia domi, quan la parlamentani realigis, povus efektigar profunda rinovigo dil Parlamento ed Arrowsmith selektis la liberala partiso por profitar la aeri de rinovigo quin on respiras en la Britaniana politiko.Segun uli, Pornografio e politiko es unionita de multa tempo ante nun. Tamen Anna Arrowsmith, elquas uzas la pseudonomo Anna Span en elua filmi, es tre for esar la Britaniana versiono di Cicciolina, la pornografial aktorino qua divenis parlamentano en Italia.Ultre esar filmifisto, Arrowsmith es aktiva feministo qua studiis cinemarto en l'Universitato ed elqua finis la kariero skriptanta tezo titulizita “Aden Nova Pornografio”, en qua el reklamacas por chanji en l'industrio por inkluzar la mulieri. De lore e depos filmifar centi de filmi de erotika kontenajo por mulieri, el laboris por supresar to quon el konsideras reziduo dil machista censuro en la Britaniana cinemarto.Arrowsmith afirmis dum interviuvo avan la Britaniana jurnalo “The Times”, ke el esperas ke la votanti dil gubernio di Kent (sudesto di Anglia) votos por el pro elua profesionala trajektorio e pro elua feminista aktivismo, ma el agnoskas ke li regardos el per specala maniero.


Elu rakontas pasir l'exameno anteafoye ed el certigas ke el esis bone recevita dal Demokratala Liberala Partiso, la triesma politikala forco
dil Unionita Rejio depos la laboristi e la konservemi, ube “generale existas grupo de personi sexuale liberigita”.Elua chanci ganar posteno es skarsa, ma, segun manifestas la jurnalo The Observer, el esperas ke sua “entuziasmo e decidimeso” adjuntos ulo nova
al kampanio. Elua diskurso traktos pri la neceseso feminigar la Britaniana Parlamento, ube existas majoritato de posteni okupita da viri.Me luktabas multatempe ed intense por la yuro dil mulieri pri la sexual expreso e konsumo, same kam pri elia libera expreso”, dicis Arrowsmith, elqua previdas, segun sua vorti, “altra lukto kontre klubo di mayora viri, ma cakaze, sen pluv-saki.”*********************************Mexikiana grupo de studenti dil fakultato di Cienci dil Nacionala Autonoma Universitato di Mexikia e dil Nacionala Politeknikal Instituto ganis l'unesma premio en la kategorio pri Bazala Inquestado pri Sintetika Biologio en la konkurso Internaciona Genetikala Injenior-Mashini, Angle, International Genetically Enginered Machines (IGEM).
Pablo Padilla Longoria, specalisto dil Instituto pri Inquestadi en Aplikata Matematiko ed en Sistemi dil Nacionala Universitato, e fondisto dil
esquado, expozis ke studenti dil karieri pri Biologio, Fiziko, Informatikala Cienci e Matematiki dil okesma e dekesma grado konkursis
kontre studenti di cent e dek universitati dil mondo, inter olci, l'Universitato di Harvard, di Tokio, e la Teknologial Instituto di Massachusets.Un del studenti, Luis Martinez Lomeli, dil okesma grado dil kariero pri Matematiko explikis ke li laboris en la projeto “Turing konocas sintetika biologio”, e quale explikis altra studento, Gilberto Gomez Correa, dil dekesma grado pri Fiziko, la projeto konsistis pri verifikar matematikal o fizikal idei en la reala mondo, prenar matematikala teoremo e pruvar ol en la biologiala feldo.Li prenis un del matematikala teoremi di ciencisto pri komputori Alan Turing e li experimentis kun ol per la biologio. “Ni kreis genetikala cirkuito
qua riproduktis konduto. Kande ni observis ca konduto en la vivanta celuli, ni konfirmis la teoremo. La shabloni di Turing es la makuli qui
aparas en la leopardi e serpenti o la strii dil zebri”, dicis Gilberto Gomez, qua evas duadek e du yari.Tale, Jesus Perez, Luis Martinez e Gilberto Gomez ganis la orea medalo dil konkurso dil Internaciona Genetikala Injenior-Mashini. La laboro dil esquado esis tante remarkinda ke ol sucesis atingar la nivelo dil maxim prestijoza centri di edukado dil mondo, malgre ke Mexikia nur konkursis per du esquadi, dum ke landi kom Usa, Japonia e Chinia sendis inter dek e du e triadek grupi.****************************La ruptita glasi ne plus esos uzata quale pinto-kurtanta armi. En plura urbi di Britania, la polico raportas plu kam okadek e sepamil vunditi
singlayare, specale en la kantini, pro ta tipo di objekti, en la vizajo od en la korpo dil viktimi.


Por preventar ca tipo di incidenti, la programo Desegno kontre la Krimino dil Britaniana guvernerio, kreis du *prototipi di glasi por biro
nomizita “Glass Plus” e “Twin Wall” (Jemela Parieto). La unesma glaso ne splitigas, nam la vitro kovresas interne per resino fabrikita ek
naturala kompozaji.La glaso di jemela parieti konsistas ek du ultratenua lami, tre simile kam la paraventa vitri dil automobili, olqui fortigas la glasi, ed aparte
oli havas la sama resino kam la glasi Glass Plus. La glasi esos en la fazo di pruvado erste venonta yaro ed on konsideras olia seriofabrikado pos to.La programo Desegno kontre Krimino es parto dil programo Pakto pri Desegno e Teknologio kontre la Krimino, Angle Design and Technology Alliance
Against Crime, olqua montras quale industriala desegnisti e ciencisti povas atakar direte l'origino di certena delikti e preventar oli per la helpo di lia teknikala experienco.********************Tale finas Idala Podkasto. Me nomesas Jose Cossio. Danko pro via atenco e til balde.---------------------------------------------------------------------------Muziko: Canconier

Views: 111

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Comment by Kiran on Aprilo 14, 2010 at 5:45pm
Multa danko e gratulo, amiko Jose, pro la maxim recenta Idala Podkasto numero 32. Me prizis lektar pri la Internaciona konkurso pri Genetikala Ingenior-mashini e la plu-sekura vitro.

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border