Parolez Ido

Sociala reto


Askoltez podkasto che Ido Sonora hike

Deskargez podkasto hike


Idala Podkasto numero 37

Oktobro 2010


Hola, mea kara amiki ed askoltanti di Idala Podkasto e vizitanti di Ido
Sonora! Kom kustumale me retrovenas itere por adportar a vi ca maxim
recenta brodkasto del Urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Ke
vi standez joyoza e felica.


Inter la temi quin me traktos cafoye es:


-La Ig Nobel Premii duamil e dek

-Polico di Kolumbia arestis alertema papagayo

-Reda ridindaji di Pepito


**************************


La Ig Nobel premio es Usana parodio dil Nobel premio, ed ol livresas del
yaro mil e nonacent e nonadek e un singlayare ye la komenco di
oktobro por la sucesi di dek grupi di ciencisti qui "unesme igas
ridar e pose igas pensar la personi", ol livresas en la Teatro
Sanders dil Universitato di Harvard, kelkafoye da vera Nobel-premio
recevinti e mem, kelka ganinti dil parodiala premio anke recevabis la
vera Nobel.


Cafoye la famoza premio Ig Nobel kontas ek lia listo la finacala institucuri
responsinta pro l'ekonomiala krizo dil yaro duamil e ok, same kam
ciencisti qui studias la felaciado dil vespertilii o qui studias la
muki dil baleni. La premio Ig Nobel koncesesis en la Universitato di
Harvard dal Usana organizuro Improbable Research, Ide, Neprobabla
Inquesti, di qua la skopo es "vekigar la kuriozeso dil personi",
manifestas li en lia retpagino.


La premio pri injeniorarto esis por la developo di metodo por extraktar
la muki di baleno per mikra radiokomandita helikoptero. La ganinti di
ta premio esis la Mexikiana ciencistini Diane Gendron, dil Nacionala
Politekniko di Baja California Sur, e Karina Acevedo ed Agnes
Rocha-Gosslin dil Zoologiala Societo di London.


L'organizuro koncesis cayare la premio pri ekonomio al exekutiva direktinti di
Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch e
Magnetar pro kreir e promocar nova manieri por renversar pekunio, por
augmentar la financala ganaji e diminutar la riski por la mondala
ekonomio o por parto di ol. Ma, diverse kam altra ganinti dil premio,
la premiiziti dil Ig Nobel pri ekonomio ne asistis al Teatro Sanders
por recevar la premio.


Anke ne asistis l'esquado di Usana ciencisti, kune ula direktanto dil
petrolkompanio British Petroleum, qui ganis la premio pro kemio pro
"desmentiar l'antiqua kredajo pri ke la aquo e la petrolo ne
intermixas".


Ciencisto qua asistis esis Gareth Jones, dil Universitato di Bristol, Unionita
Rejio, un del autori dil studio "La felaciado inter fruktala
verpertilii durigas la tempo dil koito", olqua dokumentizas la
praktiki di bokala sexuo inter la fluganta mamiferi.


L'Italiani Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda y Cesare Garofalo, dil
Universitato di Catania anke asistis por recevar lia premio pri
Jerado, pro studio qua demonstras matematike ke l'organizuri esus plu
efikiva se oli promocus olia employati per hazardala maniero.


Altra premii koncesita esis, pri Medicino, pro deskovrir ke l'astmon on
povas traktar per rulveturo di amuz-parko, Angle roller coaster, e
pri fiziko, pro revelir ke la personi qui uzas la kalzeti sur la shui
glitas mine kande li marchas tra glacioza strado.


La premio Ig Nobel pri Paco esis por Richard Stephens, John Atkins ed
Andrew Kingston, dil Universitato Keele (Unionita Rejio) pro
konfirmir ke dicar obcenaji kuracas la doloro.


**************************

Lua nomo es Lorenzo, e, segun la polico di Kolumbia, lua misiono esis
alertar al narkobandani pri l'arivo dil polico en lia quartero. La
polico dil Kolumbiana urbo Barranquilla informis pri la aresto di
papagayo, di qua la supozebla laboro esis avizar kande la polico
arivis a loko konsiderita quale drogovendeyo.


L'ucelo, qua arestesis dal policisti dum operaco en quartero qua havas alta
nivelo di krimino e nesekureso, atencigis da li pro olua maniero
reaktar kande membro dil polico proximeskis.


La papagayo komencis kriar "kurez, kurez, la kato kaptos tu!",
ed ol repetis to dum ke la polico esis proximeskanta al loko, e to
semble donis al kriminanti avizo por eskapar. Mem kande la
policisti arestis al papagayo, ol duris krianta la sama frazo, dicis
la patroliisto Edues Muñoz.


Segun Kolonelo Freddy Mendoza, chefo di polico di Barranquilla, la papagayo
apartenis al membri dil narkotrafiko di ta quartero ed ol esabis
entrenita por alertar li. Dum l'operaco en Barranquilla, la polico
arestis non personi, konfiskis duacent e kinadek blanka armi, e
diversa drogi.


La papagayo transportesis til la policeyo, por livrar ol al ambiental
autoritatozi por recevor olua korekta sorgado, ma kurioze, dum ke
Lorenzo esis en la policeyo, lu duris muta, quale saveskanta ke omno
quon lu dicus esus uzota kontre su ipsa.


**************************


Profesorino di Pepito dicas al studenti en la lernochambro:

-Nu, pueri, ni ludez ludo: vi dicez a me qua parton di mea korpo vi prizas e me divinos en qua profesionon vi laboros kande vi esos adulti.
Dicez a me Juanito, qua parton tu prizas?

-Me prizas vua hararo, profesoro.

-Lore tu divenos barbisto. Luisito, dicez a me qua parton tu prizas?

-Vua okuli, profesoro!

-Tu divenos okulisto.

-Anita, dicez a me qua parton tu prizas?

-Vua denti, profesoro.

-Lore tu divenos dentisto.

Kande esis la foyo di Pepito la profesorino questionis:

-Pepito, dicez a me qua parton di mea korpo tu prizas?

-Me ne povas dicar to, profesoro, ma me pardeskovris ke me volas divenor laktovendisto!


:-)


Profesorino questionas Pepito:

Pepito, se me dicas: me esis richa, to es pasinto, ma se me dicas: me esas belega, quo esas to?

-Ecesiva imaginado, Profesoro!


:-)


La matro di Pepito esas kin monati gravida e Pepito questionas:

-Matro, quon tu havas en la stomako?

La matro respondas:

-Co es aero, Pepito.

Quar monati plu tarde l'infanto naskas e Pepito salutas lu:

-Hola, Flatuo!


**************************


Co es la fino di ca idala podkasto. Danko pro via atenco e til balde.Muziko: John Woodward - Overtrown (Breadcrumbs)

Views: 80

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Comment by Kiran on Oktobro 21, 2010 at 1:48pm
Brave, Jose! Me ne povis cesar ridar dum lektinte ta podkasto. Danko! Me prizis lektar pri la espritoza Pepito, ed anke pri la kompatinda ma komplica papagayo, Lorenzo. La kreiveso dil homala mento ne cesas astonar me! Esas astoniva quale la kriminanti povis entrenar papagayo ri-konocar nur policisti.

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border