Parolez Ido

Sociala reto

Deskargez ol hike 


Idala podkasto numero 44

Decembro 2011


Hola, kara askoltanti! Salutas vin Jose Cossio del kolda ma sempre humane varma urbo Hermosillo, Sonora Mexikia. Ni tandem arivis al yarfino e plezuroze me brodkastas a vi mea lasta idala podkasto di ca yaro.

La temi quin me naracos cafoye esas:

-Nova pilulo kontre la grizeso

-Usani ne prenas la labori quin Latinamerikani livas.

-Aerala reda spritajo.

***********************

Kompanio di kosmetikaji L'oreal anuncis l'inventuro di nova pilulo qua povos efacar la harar-grizeso por sempre. La ciencisti qui kreis ca pilulo manifestis ke li laborabas por obtenar ol de plu kam yardeko ante nun, e li kreis la pilulo de certena frukto, quankam til nun li evitas dicar de qua obtenesis olta e quale funcionas la mekanismo dil kompozuro dil pilulo. Li revelos la misterio ye la yaro duamil e dek e tri.

Quankam multa personi montras lia griza hararo fiere, multa altri konsideras ol quale jenanta kompano qua rimemoras a li ke la tempo pasas. La hararo perdas sua koloro lente depos la triadek yari de evo. Ta perdo dil naturala koloro relatas la melanociti*, celuli qui sekrecas melanino, la sama pigmento qua kolorizas nia pelo, explikis dermatologiisto Texia Caceres.

La quanto de melanociti diminutas lor la paso dil yari, efektigante la aparado di harar-grizeso. L'instanto kande ico komencas dependas de genetikala, familiala o rasala faktori. Existas personi qui dum l'adolecanteso ja montreskas griza hari ed existas rasi qui tendencas grizeskar ante kam altri, exemple la blanki, diverse kam la negri.

Kune la melanociti existas enzimo, la tirosinaso*, qua favoras la produktado di melanino e qua anke desapareskas lor la tempo. Doktoro Caceres dicas ke co lasta esas neevitebla, quankam existas studii qui inquestas quale evitar ta posibleso, ma til nun ne existabas ulo publikigita. Ed ico es to quon Doktoro Bernard ed ilua kolegi, dil laboratorii di L'oreal, inquestas: evitar la desaparado dil tirosinaso per kemiala kompozuro qua extraktesas del misterioza frukto.

La ideo es ke kande on konsumos la pilulo la melanociti vivos plu longa tempo. "Ico es tre importanta, nam dum ke kelka celuli transvivos ni povos ristartar oli e frenagar lia procedo di oldeskado e la perdo dil naturala koloro dil hararo", dicis Bernard.

"La personi konsumos la pilulo quale nutrosuplemento omnadie ante l'aparo dil grizeso", avertis Bernard, e pro lo sama l'inquestisto precizigis ke la pilulo kreesis por uzar ol ante l'aparo dil unesma blanka hari."Ni kredas ke la pilulo ne povos retroturnar la procedo kande ol ja komencis", klarigis il.

Til nun Bernard e sua kunlaboranti efektigas probi di sekureso per centi de volontarii en la tota mondo por eskartar sekundara efekti nedezirebla .

***********************

Keith Smith, agrokultivisto di Alabama, Usa, restis sen la maxim granda parto di sua Latinamerikana laborinti kande la nova lego kontre l'enmigrado nelegala startis ed il engajis Usana laboranti. Ma la kozi ne funcionis: “li arivas tarde, li es plu lenta kam l'enmigrinti e li volas cesar laborar depos la repasto o frue depos la posdimezo. Kelki renuncas depos l'unesma dio di laboro”, mencionis Smith.

En Alabama ed altra parti di la lando, l'agrokultivisti mustas querar exterlandana laboranti nam l'Usani ne volas facar tante harda e mal-pagata laboro quan l'enmigrinti volas efektigar.

Kelka personi telefonis me ed expresis intereseso laboreskar”, manifestis Smith. “Me repulsis nulu, ma li ne es bona por la laboro. Ca laboro es tre harda e nulu laboras same kam la Latini, nam li havas experienco”, agregis il.

La kongreso di Alabama aprobis lego kontre enmigrado ye la pasinta Junio. Balde ol atakesis en la tribunali, same kam lo eventinta en altra stati qui adoptis simila legi. Ma diverse kam en altra loki, la maxim granda parto dil artikli di ta lego transvivis la legala defii ed ol startis preske kompleta, e to pavorigis multa enmigrinti.

L'agrokultivista industrio esis ta qua subisis la maxim balda efekto di ta lego. L'agrokultivisti dicas ke li devos reduktar lia rekolti e li ne eskartas perdar oli. Ca yaro la lego aprobesis ye plena sezono di rekoltado e multi timas quo povas eventar la venonta yaro se li ne havas la suficanta laboranti por komencar.

********************

Komercala aviono departas de Urbo Nova York aden London, e la voco dil kapitano askoltesas en la megafoni dil aeroplano:

-Bona Matino, kara pasajanti. Salutas vin vua kapitano. Ni flugas ye triamil metri del sulo e ye kin hori pos nun ni arivos al urbo London, Anglia, ube la temperaturo es kolda til duadek gradi. Me deziras a vi tre plezuroza voyajo.

Kande la kapitano finas la mesajo, il oblivias ekswichar la mikrofonilo dil komandokabino ed il komencas parolar kun la kunpilotisto:

-Ka tu savas quon me deziregas cainstante, Bill?

-No, John, dicez lon a me.

-Me volus saporoza tasedo de kafeo e tre delicoza felaciado.

To askoltesas en la tota vehilo e subite avion-servistino kureskis del fundo dil aviono aden la komandokabino por informar ke la mikrofonilo esis funcionanta, ma ek la stuli dil pasajanti un de li krias:

-Hey*, pupeo, ne obliviez la tasedo de kafeo!

*******************

Duamil e dek e un finas, same kam ca idala podkasto. Me nomesas Jose Cossio. Danko pro via atenco, felica nova yaro duamil e dek e du e til balde.Muziko da MRDC

Views: 172

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Comment by Lenadi Moucina on januaro 29, 2012 at 12:44pm

Danko Jose,

Ankorfoye me lektis ed audis tua postkasto kun plezuro.

Amikale

lenadi 

Comment by Kiran on januaro 2, 2012 at 9:16pm

Danko Jose,

Me joyas itere lektar ed askoltar vua Idala podkasto. Bona komenco en la nova yaro.

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border