Parolez Ido

Sociala reto

Kara samideani,

me hike volas klarigar importanta afero, pri qua on ne sat multe reflektas ed on ofte eroras.

La ULI esas asociuro, e ne persono. On ofte dicas: "L'ULI dicas ke...", "segun la ULI...", "ULI ne plus agnoskas...", "segun komunikajo dil ULI...", nur pro ke "ulu" (e ne la ULI) dicis ulo.

Plu bone: nur pro ke Loic Landais dicis ulo.

Ma qua esas Loic Landais? Ilu esas un membro dil ULI, e ne la tota ULI.
Quale me esas un membro dil ULI.

Kompreneble asociuro, qua esas kozo, ne povas parolar, e do ta kozo parolas per boko di persono, t. e. di reprezentero, qua segun la statuti parolas vice la tota asociuro.

Segun l'artiklo 16 di la ULI-statuti, la prezidero e la sekretario signatas vice la Uniono.

Nu, me klarigez, tandem, a ti qui ankore ne komprenis lo, ke la "sekretario por linguala questioni" esas "sekretario"! Ma "por linguala questioni": to signifikas ke lu reprezentas, e parolas vice l'Uniono, nur por linguala questioni. Por la cetera questioni, parolas l'altra sekretario.

Do, exemple, kande on parolas pri la Oficala Komunikili, o pri la listi de vorti, o pri la dicionarii, es la sekretario por linguala questioni ta qua havas la autoritato komunikar ulo, nome dil ULI, e ne la sekretario.

Fakte, en l'artiklo 24 on dicas ke

«La sekretario por Linguala Questioni publikigas en la ofical organo od en la sekretariala cirkulero la texto di omna konsiderinda propozi linguala e komunikas la motivizita decido dil Komitato en la ofical organo

Co konfirmas to quon me jus dicis.

Nu, konkluze, me sendis ica mesajo por dicar tandem to:

1) On cesez dicar ke, segun l'ULI, la Oficala Komunikili ne esas valida: Loic Landais dicis lo, e ne la ULI.

2) On cesez dicar ke, segun l'ULI, la Dicionario Kompleta ne esas oficala: Loic Landais dicis lo, e ne la ULI. E qua esas Loic Landais por dicar to nome dil ULI? Nulu, nam oli esas "linguala questioni".

Dicar ke mea laboro ne esas agnoskata dal ULI esas kalumnio. To esas klarigita!

E me ne bezonas demonstrar ke me esas ankore sekretario por linguala questioni, nam me ja demonstris lo:

http://lingletr.blogspot.it/2014/01/letro-marion-kasper.html

Kordiale,

Tiberio Madonna

Views: 99

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2018   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border