Parolez Ido

Sociala reto

Quale omni savas ja de plua kam un yaro e duimo ante nun, quankam tri personi fingas ne savar lo, la ULI dissolvesis.

Es neutila simular la nuna existo dil ULI, o fingar ne komprenar.

Quo ne esas klara en la vorti "sen elekti"?

Esas do tote logikala e klara ad omni ke la DK ne riformacesis: kompreneble, sen elekti ne esas elektiti, e sen elektiti ne esas DK, ka ne?

L'ofici, quale omni savas, finis kun la yaro 2015, nam la lasta periodo 4yara esis 2012-2015.

Do, nula DK, nula ULI.

Ne povas existar asociuro sen direkteso.

La "ULI fantoma" trompas nulu:

- Da qua esus direktata ta asociuro?

- Da qua esus reprezentata ta asociuro?

- Qua esus la sideyo di ta asociuro?

- Qui esus la membri di ta asociuro?

Ka to esas do klara ad omni, o certena personi fingas ankore ne intelektar?

Ka me devas respondar explicite a ta quar questioni?

Nu, yen la respondi, por la fingata obtuzi:

- La ULI esus direktata da nulu, nam nulu elektesis kom membro di la Direktanta Komitato.

- La ULI esus reprezentata da nulu, nam segun la statuti la DK reprezentas ol, e nulu elektesis kom membro di la DK; la prezidanto e la sekretario signatas vice la ULI, e nulu elektesis kom prezidanto o kom sekretario.

- La ULI havus nula sideyo, nam la sideyo dil ULI esas la loko ube la sekretario habitas, e nulu elektesis kom sekretario.

- La ULI havus nula membro, nam por membreskar on devas sendar demando a la kasisto ed on devas pagar la kontributajo a la kasisto, e nulu elektesis kom kasisto.

Pro to, la fantoma ULI esus sen direkteso, sen reprezentero, sen sideyo e sen membri!

On povas anke cesar plear ridinda komedio: ne povas existar asociuro direktata da nulu, reprezentata da nulu, sen ula sideyo e sen ula membro!

Me anke atencigas ke l'inviti membreskar en la ULI esas, kompreneble, fraudi.

Ne sendez pekunio a Marion Kasper, qua ne plus esas kasisto dil ULI: ne igez el furtar via pekunio, nam esas nula kasisto ed existas nula ULI.

Eventuala pekunio sendita irus senyure nur aden elua poshi.

La ULI esas fantomo, dum ke la furti di pekunio e la fraudi esus vera.

Ne lasez vi trompesar e fraudesar.

Anke eventuala rikonstituco dil ULI esus trompo, nam irgu, qua facus to, havus nula autoritato e nula yuro facar to: me repetas, se lo ankore ne esas klara, ke l'ofici FINIS en decembro 2015, do nulu havas autoritato por eventuale organizar elekti. On devabus organizar elekti ANTE la fino dil ofici. Nun lo ne plus esas posibla.

Do anke pri ca punto ne lasez vi trompesar.

Sincere e honeste,

Tiberio

P. S. Ica tote ne esas mesajo kontre Ido. La ULI esis asociuro qua jetadis fango adsur Ido, e grave domajis l'integreso di olua movemento e l'imajo ipsa di la linguo, per produktar kontinua problemi e militi. Pro to, la desaparo di la ULI esas avantajo por Ido.

Views: 358

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border