Parolez Ido

Sociala reto

Icon on povas konsideresar l'unesma leciono pri Ido quan me docis a plu kam du personi. Quankam me ne es docisto, me esforcis docar kelko a mea puerala familiani, du filii e du nevi. Esis un kinesma puero, ma ilu es tre yuna e ne savas ankore lektar, e la ceteri ja es en la baz-skolo. Li evas rispektive, 10, 9, 8 e 7 yari.


La quar pueri demonstris vera intereso pri la leciono, ed un de li mem manifestis ke ol esis TRE facila, PLU facila kam la Angla, linguo quan on docas reguloze en lua skolo, pruvo ke ca linguo internaciona funcionas quale kom vera instrumento di interkomuniko. Se la skoli dil mondo docus nur UN yaro ca linguo, tre certe kande la pueri kreskos, li apene bezonus altra linguo por interkomunikar altra pueri -o yuni, segunkaze- dil mondo.


Me mustis explikar a li pri la specala pronunco di kelka literi: c, q, j, h, sh e ch, e li facile komprenis e lernis distingar tre proxima soni, exemple sh e ch.


Me komencis skribanta lo bazala, la pronomi, la numeri, la verbi e la sustantivi, pri la pluralo e la singularo, e seque, la verbigado dil prezento, pasinto e futuro, e la imperativo. Kompreneble, me anke uzis ti quin me konsideris esis la maxim bazala verbi di irga idiomi, exemple, manjar, kurar e havar.


Me es certa ke li juis lia unesma leciono pri Ido, same kam me, e li juos la sequanta.

Views: 78

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Comment by Kiran on Oktobro 26, 2010 at 8:58pm
Brave Jose! Bonega informajo. Kelka tempo ante nun me komencis docar Ido a mea filio qua evas 8. Ta pueri esus la futuro di Idolinguo.
Comment by Gabriel Svoboda on Oktobro 26, 2010 at 6:51pm
Bonege, Jose, ke vu audacas propagar Ido tale! En lo futura, la fotografuri esos interesiva dokumenti historial pri la nasko di nova generaciono di Idisti. Danko!

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border