Parolez Ido

Kara samideani,

me sendis a la forumo "idolisto" la suba mesajo, ed ankorfoye Loïc Landais, sen argumentar, efacis la mesajo ed ekpulsis la sendinto.

Me lasas vi facar la neevitebla konkluzi pri lua diktatoreso, ed invitas vi lektar ica artiklo, por ne obliviar qua esas Loïc Landais:

http://ido-poezio.blogspot.com/2015/06/suplemento-la-plumo-idala.html

Lektez anke ca recenta artiklo:

http://lingletr.blogspot.com/2017/03/pri-dijitala.html


Saluti.

Tiberio

---

Sioro Loic Landais,

esas vere interesanta vidar quale vu respondas a mesajo qua demandas "oficala respondo da ULI"!

Kom quo vu respondas? E kun qua autoritato?

Vu sentas la "naturala devo" respondar quale se vu esus ankore reprezentanto di ULI.

Me remarkigas da omni ke vua ofico di vice-sekretario finis en decembro 2015, e ke vu ne darfas nun parolar nome di ULI, nam vu ne rielektesis.

Vu plurafoye depos 2013 deklaris ke me (qua esis regulale elektita) ne darfas parolar nome di ULI, e vu mem ekpulsis me de ca forumo pro to; e nun vu, qua havas nula ofico, permisas a vu parolar nome di ULI.

Vu respondas a questiono facita al ULI quale se on expektus respondo da vu kom sekretario dil DK e kom reprezentanto dil ULI.

Me pensas ke vu devos cesar tala konduto autoritatoza, nam ta autoritato esas ulo quon vu arogas a vu ipsa sen irga yuro.

Me invitas vu dicar qua esas la logikala motivo e justifiko di tala superbeso ed arogemeso, ed explikar la logikala motivi di valideso di mea ekpulso del ULI, segun la statuti, vice agar per forteso. Vu anke esas invitata explikar pro quo vu ekpulsis me de ca forumo, kande vu plurafoye parolis nome dil ULI en ca forumo sen plus havar la yuro facar lo. E vu devus anke explikar pro quo vu agas ankore nun nome di ULI kreante nova forumi kom membro di la DK.
Od, alternative, vu povas efacar ica mesajo quale lo esas segun vua kustumo; ma cakaze vu nur konfirmos vua diktatoreso.

Tiberio Madonna

Views: 72

Comment

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Forum

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Started by Marcus Trawick in Generala diskuti. Last reply by João X. M. Santos Aug 25, 2016. 1 Reply

Esperantisto rituale brulas Idisto(-figuro)

Started by William in Ido. Last reply by Rachel "Wil Sha" Morris Apr 5. 2 Replies

Idolinguo bezonas Duolingo por difuzar ol

Started by Johnathan in Ido. Last reply by Johnathan May 29, 2016. 9 Replies

Anki flashcards for Ido

Started by Brian E. Drake in Ido. Last reply by Kiran Feb 28, 2016. 1 Reply

© 2017   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border