Parolez Ido

Sociala reto

Kara samideani,

me sendis a la forumo "idolisto" la suba mesajo, ed ankorfoye Loïc Landais, sen argumentar, efacis la mesajo ed ekpulsis la sendinto.

Me lasas vi facar la neevitebla konkluzi pri lua diktatoreso, ed invitas vi lektar ica artiklo, por ne obliviar qua esas Loïc Landais:

http://ido-poezio.blogspot.com/2015/06/suplemento-la-plumo-idala.html

Lektez anke ca recenta artiklo:

http://lingletr.blogspot.com/2017/03/pri-dijitala.html


Saluti.

Tiberio

---

Sioro Loic Landais,

esas vere interesanta vidar quale vu respondas a mesajo qua demandas "oficala respondo da ULI"!

Kom quo vu respondas? E kun qua autoritato?

Vu sentas la "naturala devo" respondar quale se vu esus ankore reprezentanto di ULI.

Me remarkigas da omni ke vua ofico di vice-sekretario finis en decembro 2015, e ke vu ne darfas nun parolar nome di ULI, nam vu ne rielektesis.

Vu plurafoye depos 2013 deklaris ke me (qua esis regulale elektita) ne darfas parolar nome di ULI, e vu mem ekpulsis me de ca forumo pro to; e nun vu, qua havas nula ofico, permisas a vu parolar nome di ULI.

Vu respondas a questiono facita al ULI quale se on expektus respondo da vu kom sekretario dil DK e kom reprezentanto dil ULI.

Me pensas ke vu devos cesar tala konduto autoritatoza, nam ta autoritato esas ulo quon vu arogas a vu ipsa sen irga yuro.

Me invitas vu dicar qua esas la logikala motivo e justifiko di tala superbeso ed arogemeso, ed explikar la logikala motivi di valideso di mea ekpulso del ULI, segun la statuti, vice agar per forteso. Vu anke esas invitata explikar pro quo vu ekpulsis me de ca forumo, kande vu plurafoye parolis nome dil ULI en ca forumo sen plus havar la yuro facar lo. E vu devus anke explikar pro quo vu agas ankore nun nome di ULI kreante nova forumi kom membro di la DK.
Od, alternative, vu povas efacar ica mesajo quale lo esas segun vua kustumo; ma cakaze vu nur konfirmos vua diktatoreso.

Tiberio Madonna

Views: 166

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border