Parolez Ido

Sociala reto

Hiere me saveskis pri interesiva ret-loko (http://tatoeba.org) Forsan olun interesus kelka membri di Parolez Ido. Segun quante me saveskas tatoeba.org esas loko ube membri tradukas frazi aden lia lingui. Me vidis ke la ret-loko havas plu kam 82.000 Esperanto frazi, e nun on povas kontributar frazi en Interlingua. Me deziras ke anke Ido esos reprezentata ibe. Til nun me ne saveskas quale adjuntar Ido en la linguala listo.

Views: 273

Skribar komento

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

Comment by Kiran on Aprilo 8, 2014 at 3:11pm

Nun disponas 4350 Ido-frazi che tatoeba.org.

Comment by Kiran on februaro 15, 2012 at 12:26pm

Ho, yes! Tiberio. Danko pro informar ni pri la progreso di laboro che tatoeba.org. Bona novajo! Plu kam 3000 frazi che tatoeba.org.

Comment by Tiberio on februaro 15, 2012 at 2:50am

E nun ni superpasabas 3000 frazi!

Comment by Tiberio on februaro 12, 2012 at 2:24am

Ni itere devancis Interlingua!

Comment by Kiran on Decembro 18, 2011 at 12:02am

Kar amiki,

Nun esas 2500 Idala frazi che taboeba.org. Voluntez vizitar la inter-ret-loko, e ne obliviez kontributar per tradukar adminime un frazo aden Idolinguo.

Comment by Kiran on Novembro 2, 2011 at 2:13pm
Tatoeba.org nun disponas 2360 Idala frazi. Voluntez kontributar, korektigar, komentar pri, e kreskigar la nombro.
Comment by Kiran on Oktobro 28, 2011 at 10:43pm
Me invitas vi omna a vizitar (http://tatoeba.org), olqua nun havas plu kam 2300 Idala frazi. Nova lernanti povas lektar Ido-frazi e tradukuri per multa nacionala lingui. Vi anke probas tradukar frazi aden Ido de via lingui. Se omna membri kontributus nur un frazo singla-die, to esos 130 Ido-frazi po dio.
Comment by Kiran on Julio 17, 2011 at 12:50pm
Me es certa ke tu, me, Tiberio, Thomas, e Johnny kontributabis til nun.
Comment by Jose Cossio on Julio 17, 2011 at 4:57am

Me kredas ke sundio esus la maxim konvenanta, nam generale tadie omni repozas de lua laboro. Anke esus konvenanta konkordar pri la minima quanto di frazi tradukenda. Me pensas ke adminime dek frazi es bona quanto. Ultre, esus bona montrar en ca pagino pri la frazi tradukita o kreita por savar kad on tradukis korekte oli.

Parenteze, aparte tu, Kiran, e Tiberio, qua altra idisti havas konto en Tatoeba?

Comment by Kiran on Julio 17, 2011 at 12:53am

José,

Qua dio esas konvenanta por vu?

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border