Parolez Ido

Sociala reto

Rodrigo Gonzalez's Comments

Koment-tabelo (32 komenti)

You need to be a member of Parolez Ido to add comments!

Join Parolez Ido

At 7:41pm on Agosto 21, 2018, J.M. Rodriguez said…

Saluti !

Hispan Ido Societo jus publisis nova numero dil revuo AD-AVANE !  Se Vu deziras recevar ol tote gratuita, plez sendar mesajo ad idosocietohispana@ono.com   

Multa danki

At 6:37am on Aprilo 24, 2010, Nektarius said…
Danko

I needed to redo my user account with ning so I deleted the old one and resigned on here.
At 4:57am on februaro 28, 2010, Rosto said…
Rodrigo, me nun saveskis pri la granda sismo en tua lando. Plu kam 300 homi perisis e cirka 2 milioni restis sen hemo, ico es tre teroroze. Me esperas, ke tu almene es viva. Quale novaji anke dicas, multa regioni restis sen elektro e aquo, e me dubitas, ka mem tu nun povas savigar omni hike pri tu. Plez, kande tu povos, rakontez che la forumo hike, quale tu e tua parenti e amiki en Chili standas.
At 10:00pm on februaro 15, 2010, Rodrigo Gonzalez said…
Saluto!
Pardonez mea preske morto hike :) to es nam nune me havas altra interesi ed kozi qui des-incitas mea intereso pri Ido, me jus pensis pri ca ret-situo kande lektis tua mesajo per mea elek-posto.

Me volas multe dankar tu ed Kiran pro via granda laboro por la Ido difuzado, e la durado di ta ideo (la existo di "Idista sociala-reto"). Se vi bezonas facar ulo qua la sistemo ne permisas a vi, vi nur komentez ol a me e me studieskos la maniero di facar ol.

Me dicas lo nam me savas ke existas ula kozi qui nur darfesas a la kreinto; quale pagar domeno-nomo*, desaparo dil Google-"ala" publikeso, cetere.

Danke tua mesajo me ja es pluse interesanta pri partoprenar hike... ja existas 72 membri! "woouu!!**"

Recervez varmesa saluto da me.

Til retro-skribo!
At 7:03am on februaro 15, 2010, Jose Cossio said…
nu----> nun
Ups!
At 7:02am on februaro 15, 2010, Jose Cossio said…
Rodrigo, ube es tu nu!?
At 4:29pm on Oktobro 26, 2009, Metalserfo said…
Danko a vu, kara amiko! Standez bonege!
At 12:33pm on Oktobro 26, 2009, Arto Moisio said…
Yes, me esas l'Arto (ma regretinde me ne esas artema od artala) qua laboras en nia Wikivortaro. Me esas tre opupata da la vortaro e preske omna mea tempo interretala pasas laborante en la vortaro.
At 4:20am on Oktobro 26, 2009, miguel said…
Danko, Rodrigo. Me studias ido omna die, me volas lernar rapide, do me volas parolar kun mea amiki.
At 7:37pm on septembro 5, 2009, Cody Griffis-Swenson said…
Hola Rodrigo! Me startarigar studiar Ido ye Julio 2009. Me esas ne bona(:
At 12:13pm on Julio 11, 2009, Rosto said…
Kara Rodrigo, me ne respondis quik, pro ke nur nun spektis mea posto.
Hm... hm... Ico es stranje. Me ne povis imaginar, ke Sro Takata efacabas su ipsa. Pro quo? Ico ne es komprenebla. Me questionos li. Me eroroze opinionis, ke tu, Rodrigo, facis ico. Me esas kulpoza koncerne tu.
De altra latero, to ne es bona, kande oni silencas pri skandaloza fakti. Singla homo povas facar sua propra konkluzo, forsan tote ne justa. La mesajo di Jose "La respekto por la yuri di altru" anke donas falsa impreso de existo hike di ula "junta" kontre nekomoda membri.
Se me esus li administranto di ca sociala reto, me deklarus, ke li administranto ne responsas pri desaparo di un aktiva membro.

Koncerne mea aktiveso che idala forumo, onu povas vizitar mea blogo che http://www.ipernity.com/home/79634
por vidar, ke me ne plu esas tante ardoroza idisto, quala me esis antee, pro ke me donis mea kordio por altra plan-linguo.
Ido ne plu semblas tante interesiva por me, quankam, onu povas vidar, ke me es pronta komunikar en Ido, se ulu volas.

Amikale,

Rosto.
At 3:44am on Julio 1, 2009, Rosto said…
La nigra quadrato esas signo di mea tristeso e regreto pri tiranala politiko che ica forumo. La politiko klozigar boko ed represar neoportuni.

Disidento Rosto.
At 8:37pm on Junio 26, 2009, Daniel Prohaska said…
Saluti anke a tu, Rodrigo, e me dankas pro tua amikala vorti. Me esas nova pri ico, do me ne savas quo facar. Me pregas, korektez mea Ido. Me es ankor komencero. Danko!
At 12:23pm on Aprilo 29, 2009, Jose Cossio said…
Me standas tre bone. Nia lando es granda lando kom la tua, e la disto permisabas mea urbo esar relative for la danjero dil chef-urbo. Ma to ne signifikas ke ni o me esez sekura del morbo. Ni nur esperas omno finos balde.

Danko pro tua suciego.
At 7:24pm on marto 11, 2009, Kiran said…
Kara Sro Rodrigo Gonzalez,
Kom nova membro di Parolez Ido me dankas vu pro donar ad idisti nia unesma propra sociala reto. Semblas ke lo esas bonega ideo, pro ke ol ja atraktas multa nova amiki ad Ido.
Kun sincera saluti,
Kiran Annavarapu
At 11:43am on februaro 26, 2009, Tiberio said…
Hola, Rodrigo!
Danko pro tua mesajo.
Tiberio
At 8:02am on februaro 12, 2009, Steve said…
Gracias Rodrigo por la bienvenida! Pero yo todavía no puedo hablar Ido. Voy a hacer estudios más tarde para aprender un poquito de la lenga Ido.
At 2:13pm on februaro 10, 2009, Rosto said…
Ka on ne povas metar en la situo audio (exemple mp3), nur fotografuri e video permisesas?

At 12:20pm on februaro 9, 2009, Rosto said…
Danko pro vua laboro, Rodrigo. Me esperas ke la situo esos tre utila.
At 6:42am on februaro 9, 2009, Christian Meredith said…
Danko Rodrigo!

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border