Parolez Ido

Sociala reto

Norda Amerikana Uniono esas, segun oficala fonti, nur teoriala projeturo. NAU inkludos USA, Kanada ed Mexikia. Ed existos nova pekunio "amero" vice dolaro, Kanadana dolaro e peso.
Rumori tamen audesas, ke NAU ja existas segun decido dil guvernerii, e ja uli vidis printita amero. Quon vi savas pri co?

Views: 119

Reply to This

Replies to This Discussion

Ke to es pura konspiro-teorio, ankore. Ma me ja prizus vivar en tala Nord-Amerikana Uniono, sempre ke me havus la sama yuri kam la Kanadani e la Usaani e la salarii esus le sama. Ta idei pri unioni supernaciona sempre plezabas a me. Lo proximeskas al ideo pri la mondala un-naciono homala. Sempre ke ol ne divenos altra Soviet-Uniono ;-).

Segun rumori lo ya esos altra Soviet-Uniono en sua maximale mala tempi, pro ke pos 11 di septembro la guvernerio havas yuro arestar, serchar ulo en hemo, mem tormetar irga homo, se ili suspektas lu kom teroristo. Ma ili povas suspektar irgu.
Kad ulafoye kamarado di KGB vizitis tu, Rosto? "KGB, vu durez kalme".

Pri la posibla KGB-izado dil mondumo en la posibla NAU, ni esperez ke Obama kontreatakez la mala agi agita da Bush por obtenar la povo necesa por komencar militi ed arestar suspektindi.
Me respondez honeste, quala KGB vizitis me. En venerdio e saturdio me spektis la filmo "La spirito del tempo" ("Zeitgeist" - originale).
Jose, quo esas KGB?
Me ne atingas komprenar ito :(
Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti,, la enemika kontrespionala agenceyo dil Usana CIA lor la Kolda Milito. Che Ocidento es legandala pro esir la sekreta polico dil Soviet-Uniono e dil cetera Varsovia-paktana landi.


Segun la legendo, kande KGB arestis tu li nur adportis tu a tri loki posibla: Lubyanka, gulag en Siberia o la paf-parieto.

Ma Rosto esos plu kapabla kam me por deskriptar tala policala organizuro. Me nur konocas KGB per la filmi anciena di James Bond e kelka romani di Eric Van Lustbader, ne tro fidinda informeso.
Ho, danko, nun me ya savas altra kozo. :)
Quon vu opinionas pri la Jiujitsu? Me lernis kelko en mea urbo. Ol es la patro di Aikido, e la luktarto dil samurai, se me ne eroras.

Mea maestro di Jiujitsu esis Usaano qua lojis en Japonia dum dek yari, John Sharpe.
Por diskriptar KGB onu forsan plu bezonas esar profesionala e honesta historiisto kam simpla habitanto di exa Sovetala Uniono. Me povas diskriptar nur mea propra vidpunto.
En la mento di exa Sovetiano du abreviuri vivas: KGB e NKVD. Ambi esas nomi di un organizaciono, ma mentala pikturi tre diferas. NKVD esas nomo di ta organizaciono koram Stalin, do til 1953, kande Stalin mortis o forsan esis mortigita. (Me nun spektis Wikipedia e vidis, ke til 1953 la nomo esis ne nur "NKVD", ma en diversa yari la nomo chanjis, ma ni memoras ol kom "NKVD".)

Jose skribas:
>Segun la legendo, kande KGB arestis tu li nur adportis tu a tri loki posibla: Lubyanka, gulag en Siberia o la paf-parieto.

Tale ni imaginas NKVD. La vorto "Gulag" ipsa divenis konocata en la mondo ek la verki da Soljenicin. NKVD sendis ilu aden Lubyanka e Gulag, ube il travivis cirkli di inferno. Pose, kande ja esis KGB, Soljenicin skriptis sua "Gulag" e divenis famoza persono en la mondo. KGB ne mortigis Soljenicin e ne sendis adube. Yen la diferenco inter NKVD e KGB.

En la tempo di Stalin ed NKVD multa sklavi por laborar en "granda konstrukti di socialismo" esis bezonata. Singla homo povis divenar tala sklavo od esar mortigita, sen ecepto. Deki di milioni homi divenis sklavi di "socialismo" tale nomizita, ma reale sklavala sistemo. Sen konto li mortis en "granda konstrukti". Mem la membri di NKVD ipsa konstante esis sendata en Gulag od mortigata, konstante venis nova memri, e nula alta posteno povus defensar homo.

KGB ne esis quale NKVD. KGB havanta omna sua sendubitebla malesi tamen esis la organizaciono, qua facis sua laboro en cirkonstanci dil "kolda milito". KGB defensis militala sekreti di Sovetala Uniono e defensis guvernerio kontre opoziciono (quo kombreneble per su ipsa esis mala e ne demokratiala). Tamen me opinionas, ke KGB esis sufice proxime analoga ad CIA segun sua metodi di laboro.
Parenteze, Rosto, Ka tu ja lektabas revuo-kartuno nomesita "The Red Star", ube ulasorta URRS (Uniono di Republiki di la Reda Stelo) transvivas future e la magio intermixas la superteknologio? Me rekomendas ol a tu.

Revuo-karuni ne esas populara en Russia. Me mem ne memoras, ube me vidus oli vendata. Forsan tale esas pro ke Rusia apartenas a tala landi ube chipa nelegala ("piratala") video sempre esis facile komprebla. Se onu ne havas suficanta tempo por parspektar animaciona filmi, por quo onu bezonus anke revui-kartuni? Ka ni devas obear autorala yuri? Forsan... forsan...

Reply to Discussion

RSS

Personala Blogi

Forumo

Tradukuri e verki originala

Komencita da Brian E. Drake en Ido. Maxim recenta respondo da Brian E. Drake Jul 15, 2018. 2 Replies

Ido por lerneyi

Komencita da François Barillon en Ido. Maxim recenta respondo da Holger Jul 27, 2018. 6 Replies

"Ido for all" lektas laute

Komencita da Richard Warburton en Ido. Maxim recenta respondo da Richard Warburton Jul 30, 2018. 2 Replies

Speakers of Ido URGENTLY needed for a linguistic project

Komencita da Stephanie Silvan aden Ido May 10, 2017. 0 Replies

Quale esas la vetero en vua loko ca-die?

Komencita da Marcus Trawick en Generala diskuti. Maxim recenta respondo da João X. M. Santos Aug 26, 2016. 1 Reply

© 2019   Created by Tiberio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service

border